NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 100

100
SHRiNKTUBE
RURA TERmOKURCzLiWA z KLEjEm
ElECtriCal
Shrinktube to unikalna czarna izolacja termokurczliwa w postaci rurki
z podwójnymi ścianami. zewnętrzna warstwa poliolefinowa modyfi-
kowana optycznie zapewnia szczelną izolację. Wewnętrzna warstwa
topliwego kleuj zapewnia szczelność. dzięki swojej elastyczności
Shrinktube można także stosować w instalacjach podlegających
silnym wibracjom i przemieszczaniem sie przewodów. Produkt jest
wysoce odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
iNformaCjE oGólNE
dodatkowa izolacja przewodów i kabli elektrycznych, zabezpiecza zewnwtrzne ścianki
przewodów hamulcowych, paliwowych i systemów hydraulicznych przed korozja. zaleca sie
stosowanie na miejsca lutowania lub spawania w/wym. doskonale nadaje się do reperacji
rękojeści narzędzi ręcznych.
• Oczyścić zabezpieczane miejsca (jeśli to mozliwe).
• Uciąć na odpowiednia długość (zaleca sie margines 50 mm po obu stronach od zabezpi-
eczanego miejsca.
• Podgrzać (np. opalarką) w kierunku na zewnatrz od zabezpieczanego miejsca celem wyeli-
minowania pęcherzy powietrza.
• Połaczenie jest gotowe po ostygnięciu.
UWAGA! Unikać kontaktu produktu z otwartym ogniem!
Skład
Optycznie modyfikowane poliolefiny, klej wulkanizujący na gorąco
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
-60 ºC do +160 ºC
temperatura łączenia
od+125 ºC
wytrzymałość dieelektryczna
30 mV/m
rozciagliwość
do 450%
rezystancja izolacji
1x1013 Ohm/cm
wytrzymałość chemiczna
Paliwa - dobra
płyn chłodzący, olej hydrauliczny - bardzo dobra
Stosunek termokurczliwości
3:1
• trwale elastyczny
• dobra odporność na wodę
i chemikalia
• Łatwa w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
SHRiNKTUBE 3/1 mm
1.2 m
NBQ810003
Electrical
SHRiNKTUBE 4.5/1.5 mm
1.2 m
NBQ810004
Electrical
SHRiNKTUBE 6/2 mm
1.2 m
NBQ810006
Electrical
SHRiNKTUBE 9/3 mm
1.2 m
NBQ810009
Electrical
SHRiNKTUBE 12/4 mm
1.2 m
NBQ810012
Electrical
SHRiNKTUBE 19/6 mm
1.2 m
NBQ810019
Electrical
SHRiNKTUBE 24/8 mm
1.2 m
NBQ810024
Electrical
SHRiNKTUBE 40/13 mm
1.2 m
NBQ810040
Electrical
SHRiNKTUBE 52/13 mm
1.2 m
NBQ810052
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500ml
FC1075.G
Tools
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...120
Powered by FlippingBook