NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 104

104
PREPARAT CzySzCząCy UKłAd PALiWOWy dLA SiLNiKA BENzyNOWEGO
FUEL SySTEm CLEANER
additivEs
Fuel System Cleaner został opracowany specjalnie do konserwacji
i czyszczenia układu paliwowego silników benzynowych. Produkt
zawiera dodatki do czyszczenia wtryskiwaczy, części układu paliwo-
wego itp Fuel System Cleaner nie ma wpływu na prace katalizatora.
iNformaCjE oGólNE
Konserwacja systemów paliwowych:
rozpad nagromadzonego brudu, poprawa pracy sil-
nika, spadek il. spalin, zwiększenie możliwości silnika, zmniejszenie zużycia paliwa.
• do połowy zbiornika wlać produkt zachowując własciwe proporcje mieszania.
• Uzupełnić zbiornik paliwem.
• Przy regularnym stosowaniu zaleca się korzystać z preparatu po każdych 5000 km.
• W przypadku awarii układu paliwowego proponujemy użyć dodatek w dwóch kolejnych
tankowaniach.
Baza
Benzyna hydroprzetworzona, dodatki
temperatura aplikacji
-5 ºC do + 40 ºC
Przedział temperatury zapłonu
+ 60 ºC do + 93 ºC
rozpuszczalność w wodzie
nierozpuszczalne
Gęstość
<1
okres ważności
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• Stosunek mieszania 1: 200
• szybkiego działania
• nadaje się również do
samochodów z katalizatorem
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
FUEL SySTEm CLEANER
250ml
NBQ705025
A41
Additives
4742628001309
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...120
Powered by FlippingBook