NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 105

105
FAST FUEL SySTEm CLEANER
PREPARET dO CzySzCzENiA UKłAdóW PALiWOWyCH SzyBKi
additivEs
Fast Fuel System Cleaner został opracowany uwzględniając aktual-
nie najnowsze wymogi dotyczące ochrony środowiska. Czyści szyb-
ko i sprawnie układ paliwowy silników benzynowych i wysokopręż-
nych. Produkt zawiera dodatki do czyszczenia wtryskiwaczy, części
układu paliwowego, czujników tlenu, katalizatora itp. Fast Fuel Sys-
tem Cleaner nie uszkadza sondy lambda i katalizatora.
iNformaCjE oGólNE
Konserwacja systemów paliwowych:
poprawa pracy wtryskiwaczy, ułatwia rozruch, roz-
kłada nagromadzone zanieczyszczenia, poprawa pracy silnika, spadek ilości spalin, zwięk-
szenie możliwości silnika, zmniejszenie zużycia paliwa.
• do połowy zbiornika wlać produkt zachowując własciwe proporcje mieszania.
• Uzupełnić zbiornik paliwem.
• Przy regularnym stosowaniu zaleca się korzystać z preparatu po każdych 5000 km.
• W przypadku awarii układu paliwowego proponujemy użyć dodatek w dwóch kolejnych
tankowaniach.
Baza
Hydroprzetworzone parafiny, dodatki
temperatura aplikacji
-5 ºC do + 40 ºC
Przedział temperatury zapłonu
+60 ºC do +93 ºC
rozpuszczalność w wodzie
nierozpuszczalne
Gęstość
<1
okres ważności
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• Stosunek mieszania 1: 200
• Bardzo szybkie działanie
• Nadaje się zarówno do silników
benzynowych i wysokoprężnych
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
FAST FUEL SySTEm CLEAN
250ml
NBQ706025
A42
Additives
4742628001316
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...120
Powered by FlippingBook