NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 106

106
PREPARAT dO CzySzCzENiA UKłAdóW PALiWOWyCH SiLNiKóW WySOKOPRęŻNyCH
diESEL SySTEm CLEAN
additivEs
diesel System Clean jest zaprojektowany specjalnie do czyszczenia
i konserwacji systemów paliwowych silników diesla. Unikalny skład
produktu poprawia zapłon i czyści cały system wtrysku paliwa. die-
sel System Clean poprawia sprawność spalania oleju napędowego i
wiąże wilgoć w systemie.
iNformaCjE oGólNE
• Produkt wlać do na pół wypełnionego paliwem zbiornika zachowując proporcję mieszania a
następnie uzupełnić do pełna.
• Przy normalnym uzytkowaniu zaleca się stosować co 5 tankowań.
• zaleca się częstsze dodawanie produktu w okresie zimowym oraz gdy stosowany jest olej
napedowy o niskiej zawartosci siarki.
Baza
hydroprzetworzonego nafta, dodatki
temperatura aplikacji
-5 ºC do +40 ºC
temperatura zapłonu
+23 ºC do +55 ºC
Gęstośc
<1
okres waznosci
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• iego działania
• Stosunek mieszania 1: 1000
• Poprawia sprawność spalania
oleju napędowego
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
diESEL SySTEm CLEAN
250ml
NBQ704025
A40
Additives
4742628001293
• Poprawia rozruch
• zmniejsza ilość spalin
• Poprawia osiągi silnika podczas wahania prędkości obrotowej
• zmniejsza zużycie paliwa
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...120
Powered by FlippingBook