NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 107

107
diESEL SySTEm CLEAN 2
ŚROdEK CzySzCząCy dO NOWOCzESNyCH SySTEmóW diESLA
additivEs
diesel System Clean 2 został specjalnie opracowany do czyszczenia i
konserwacji nowoczesnych systemów diesla (Common Rail, Cdi, Hdi,
Tdi). Produkt oczyszcza i polepsza warunki pracy całego systemu na-
pędowego, wtryskiwacze, a także komory spalania. Produkt zwiększa
indeks cetanowy i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.diesel Sys-
tem Clean 2 zapobiega korozji i utlenianiu, i wiąże wilgoć i wodę.
iNformaCjE oGólNE
Czyszczenie nowoczesnych układów paliwowych - Common Rail, Hdi, Cdi i Tdi pomp,
wiązanie wody i wilgoci, poprawa zapłonu i jakości oleju napędowego w okresie zimowym.
• Wlać produkt do pół-pełnego zbiornika paliwa zachowując własciwe proporcje mieszania,
a następnie napełnić bak.
• Przy normalnym użytkowaniu zaleca się użyć preparatu co 5 tankowań.
• zalecamy, aby częściej korzystać z produktu, gdy jest stosowany olej napędowy o niskiej
zawartości siarki, jak i zimą.
• jeśli pompa oleju napędowego nie funkcjonuje prawidłowo, należy użyć podwójnej lub
potrójnej dawki.
Baza
hydro-przetwarzane nafty, dodatki
temperatura aplikacji
-5 ºC do +40 ºC
temperatura zapłonu
+23 ºC do +55 ºC
Gęstość
<1
okres waznosci
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• Bardzo szybki efekt
• Stosunek mieszania 1: 1000
• nadaje się do nowoczesnych
systemów Diesla
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
diESEL SySETm CLEAN 2
500ml
NBQ707050
A43
Additives
4742628001323
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...120
Powered by FlippingBook