NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 108

108
PREPARAT dO CzySzCzENiA UKłAdU CHłOdzENiA
RAdiATOR CLEAN
additivEs
Radiator Clean służy do czyszczenia układów chłodzenia, pomaga usunąć nagromadzone
substancje z systemu. Produkt usuwa pozostałości oleju z układu chłodzenia, nie jest szko-
dliwy dla elementów metalowych i z tworzywa sztucznego.
iNformaCjE oGólNE
• Wlać produkt do układu chłodzenia.
• Uruchomić silnik i pozostawić pracujacy przez 30 minut lub przejechać 30-50 km.
• Następnie opróżnić układ chłodzenia i napełnić nowym chłodziwem.
UWAGA! Nie należy pozostawiać produktu w układzie chłodzenia przez ponad 24 godzin!
Baza
propanodiol, kwas cytrynowy, dodatki
współczynnik ph
lekko kwaśny
wytrzymałość temperaturowa
0 ºC do +120 ºC
wodorozpuszczalność
rozpuszczalny
Gęstość
>1
okres ważnosci
12 miesiecy w zamknietym opakowaniu
• silne działanie
• usuwa również pozostałości oleju
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
RAdiATOR CLEAN
250ml
NBQ703025
A20
Additives
4742628001286
Czyszczenie układu chłodzenia i usuwanie zanieczyszczeń, w celu poprawy właściwości
chłodzących.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...120
Powered by FlippingBook