NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 109

109
RAdiATOR STOP LEAK
additivEs
Radiator Stop Leak zamyka niewielkie nieszczelnosci układu chłodzenia i chłodnicy. Produkt zawiera
mikrocząsteczki uszczelniające wycieki nie zamulając instalacji.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie zmniejszenie i zatrzymanie wycieków w układzie chłodzenia - samochody
osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, maszyny rolnicze, urządzenia przemysłowe, itp.
• Wlej produkt do układu chłodzenia, uzupełnij brakujący płyn chłodzacy.
• Uruchom silnik aby produkt mógł rozejść się po układzie.
UWAGA produkt stosuje się do tymczasowego uszczelniania, nie naprawia trwale wycieków.
Baza
propano-diol, dodatki
Kolor
lekko zielonkawy
wytrzymałość temperaturowa
+5 ºC do +120 ºC
Lepkość aStm D445
3,0cSt
Gęstość
0,82g/ml
okres ważności
12 miesiecy w zamknietym opakowaniu
• uszczelnia niewielkie przecieki
• szybki efekt
• Nie zatyka układu chłodzenia
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
RAdiATOR STOP LEAK
250ml
NBQ702025
A21
Additives
4742628001279
USzCzELNiACz UKłAdU CHłOdzENiA
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...120
Powered by FlippingBook