NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 110

110
additives
Starter
Engine Starter
Engine Starter to preparat umozliwia rozruch silników spalinowych,
oparty na dimetyloeterze. Dzięki wysokiej palnosci produktu moż-
liwe jest uruchomienie silnika w niskich temperaturach lub w pod-
wyzszonej wilgotności. Jest przeznaczony do uruchamiania silników
benzynowych i Diesla. UWAGA! Stosowanie produktu niesie ryzyko
uszkodzenia czujników silnika.
Informacje ogólne
• Zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Upewnij się, że układ dolotowy nie zawiera żadnych czujników,które produkt mógłby
uszkodzić.
• Upewnij się, że produkt ma swobodny dostęp ro filtra powietrza.
• Rozpylać 2-3 sekund bezpośrednio do filtra powietrza.
• Następnienatychmiast spróbować uruchomić silnik. W razie potrzeby powtórzyć proces.
UWAGA! Nie przedawkować!
BAZA
eter etylowy
Kolor
przezroczysty
Zapach
zapach eteru
Gęstość
0.604 g/cm³
• szybko odparowuje
• szybko działający
• Ułatwia rozruch silnika
Informacje techniczne
Zastosowania
Stosowanie
Produkt i akcesoria
Przeznaczony do uruchamiania silników Diesla i benzynowych.
Produkt
Opakowanie
Kod
Kod krótki
Grupa produktowa Kod EAN
Engine Starter
400ml
NBQ709040
A10
Additives
4742628001545
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,...120
Powered by FlippingBook