NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 112

112
additivEs
PiANKA dO NAPRAWy OPON
TiRE REPAiR
Tire Repair to produkt, który skutecznie uszczelnia otwory w oponie.
zapewnia czasową szczelność i wypełnia oponę minimalnym ciśnie-
niem umożliwiając dojechanie do najbliższego punktu naprawy. Nie
jest to alternatywa dla profesjonej naprawy wulkanizacyjnej, należy
więc udać się do najbliższego warsztatu.
iNformaCjE oGólNE
• zakres temp. magazynowania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Podnieść samochód przy użyciu podnośnika tak aby naprawiana opona nie była zgniecio-
na, nakręcić wężyk na zawór powietrzny, odwrócić przeparat do góry nogami i zaapliko-
wać zawartość opakowania do uszkodzonego koła.
• Następnie przejechać z minimalna prędkością ok 50 m, sprawdzić czy usterka została
tymczasowo usunięta.
• jeśli otwór w oponie nie uległ zasklepieniu należy zmienić koło.
Baza
uszczelniacze
Kolor
biały
Zapach
charakterystyczny
temperatura użytkowania
+5 ºC do +50 ºC
Gęstość
1,05g/ml
• uszczelnia
• Bezpieczny dla opony i wentyla
• Przywraca minimalne ciśnienie
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
do naprawy opon w samochodach osobowych i dostawczych. Nadaje się również do opon
motocyklowych i rowerowych przy czym ilość użytego produktu powinna być proporcjonalna
do rozmiaru opony.
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
TiRE REPAiR
300ml
NBQ708030
A90
Additives
4742628001552
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120
Powered by FlippingBook