NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 117

117
washiNG
zmyWACz mAS BiTUmiCzNyCH
BiTUmEN CLEAN
Bitumen Clean to silny preparat do usuwania bitumów z karoserii sa-
mochodowych i maszyn drogowych i przemysłowych o słabym, nie-
drażniącym zapachu. Produkt szybko rozpuszcza smołę, asfalt, sa-
dzę, tłuszcze i pozostałości pyłu drogowego. Składnikami bazowymi
Bitum Clean są węglowodory aromatyczne, lekkie frakcje benzyny,
dodatki i emulgatory.
Produkt nie jest rozpuszczalny, wartość pH wynosi 7. (neutralne).
iNformaCjE oGólNE
• zakres temperatury przechowywania, transportu i uzycia + 5 °C do + 45 °C.
• Nałożyć produkt na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na 1-3 minut.
• W razie potrzeby użyć szczotki lub ściereczki.
• Następnie użyć preparatu Car Wash Strong na powierzchnię w rozcieńczeniu 1:25.
• Umyć myjką wysokociśnieniową.
• jeśli myte są metalowe, nielakierowane elementy po czyszczeniu uzyć przeparatu metal
Wax 2.
UWAGA! Nie czysścić w pełnym słońcu i na powierzchniach delikatnych.
Baza
węglowodory aromatyczne, lekkie frakcje benzyny,
dodatki i emulgatory
Kolor
różowy
wytrzymałość temperaturowa
-30 ºC do +45 ºC
Zapach
charkterystyczny
ermin ważności
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
• skuteczny
• słaby zapach
• usuwa trudnozmywalne
zabrudzenia
• wielofunkcyjny
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
BiTUmEN CLEAN
10L
NBQ495210
w12
Washing
4742628001644
Bitumen Clean nadaje się do czyszczenia powierzchn lakierowanychi, gumy, szkła, włókna
węglowego, metali, materiałów syntetycznych i tworzyw sztucznych.
motoryzacja:
karoseria, elementy zawieszenia, silnik.
Przemysł i usługi:
maszyny, sprzęt produkcyjny i prace porządkowe.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120
Powered by FlippingBook