NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 118

118
WASHING
Car Shampoo
Szampon do mycia samochodów
Car Shampoo to silny, syntetyczny o mocnym działaniu preparat do
mycia karoserii samochodowych. Produkt szybko rozpuszcza zabru-
dzenia powstałe wskutek ruchu drogowego, sadzę, tłuszcze. W zależ-
ności od powierzchni i stopnia zabrudzenia do czyszczenia, zaleca się
rozcieńczenie wodą, 1% do 4% (1: 100 - 1:25). Nadaje się do mycia
ręcznego i do myjek wysokociśnieniowych. Najlepszy efekt uzyskuje
sie stosując do mycia ciepłą wodę (+ 25 ºC do + 30 ºC). Po umyciu
spłukac powierzchnię czystą woda. ””Car shampoo”” jest biodegra-
dowalny, nie pozostawia śladów po myciu. Wartość pH8 - alkaliczne.
Informacje ogólne
Car Shampoo nadaje się do czyszczenia gumy, szkła, włókna węglowego, metalu, tworzyw
sztucznych, materiałów syntetycznych i pomalowanych powierzchni.
Motoryzacja:
karoseria, komora silnika, koła i dywaniki.
Przemysł:
maszyny, warsztaty i sprzątanie pomieszczeń.
• Zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowaania + 5 °C do + 45 °C.
• Rozpuścić produkt odpowiednio do poziomu zabrudzenia 1: 100 do 1:25, w ekstremalnych
warunkach 1:10.
• Nałożyć rozpuszczony produkt na czyszczon powierzchnię, przetrzeć gąbką ipozostawić
na około 1-3 minut.
• Następnie spłukać czystą wodą, a najlepiej z pomocą wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących.
• W przypadku trudnych zabrudzeń, należy powtórzyć procedurę.
UWAGA! Nie myć pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nie stosować na
materiałach wrażliwych!
Baza
weglowodory alifatcze, lekkie frakcje benzyny, dodatki
Kolor
przeżroczysty, lekko zielonkawy
Wytrzymałość temperaturowa
+5 ºC do +45 ºC
Biodegradowalność
28 dniowy test w zamknietej butli CO2 > 60% oraz OECD 301B
Zapach
Charakterystyczny
Ciężar własciwy
1,04g/ml
Termin ważności
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• Dobre właściwości czyszczące
• Koncentrat
• Tworzy pianę
• Nie pozostawia śladów
• Biodegradowalny
Informacje techniczne
Zastosowania
Stosowanie
Produkt i akcesoria
Produkt
Opakowanie
Kod
Kod krótki
Grupa produktowa
Kod EAN
Car Shampoo
10L
NBQ495310
W20
Washing
4742628001637
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120
Powered by FlippingBook