NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 119

119
STOSOWANiE AEROzOLi
transport i składowanie
Aerozole należy transportować i składować w temperaturze od +5 ºC do +45 ºC.
Temperatury ujemne mogą spowodować zniszczenie i znaczne pogorszenie właściwości rozpylających wyrobów.
Wysokie temperatury dodatnie powodują wzrost zagrożenia wybuchem!
Stosowanie
zawsze należy przed użyciem dobrze wstrzasnąć aerozol.
Szczególnie dokładnie należy wstrzasnąć smary i farby.
Po zakończeniu stosowania smarów i farb należy obrócić aerozol do góry dnem i spryskać ok. 5 sekund, aby oczyścić dyszę.
Położenie spryskiwania
Ponieważ ilość substancji wytwarzającej ciśnienie jest bardzo dokładnie dozowana, aerozole należy używać we właściwej
pozycji w celu uniknięcia pozostawiania produktu bazowego w pojemniku.
W aerozolach NB Quality zastosowano 2 rodzaje zaworów: zwykły zawór rozpylający jednopozycyjny oraz zawór rozpylający
obracany o 180 stopni.
Poniżej podano wskazówki dotyczące użytkowania tych produktów.
ZawÓr ZwyKŁy
zawór
oBraCaNy
o 180 stoPNi
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120
Powered by FlippingBook