NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 64

64
KLEjE USzCzELNiAjąCE dO USzCzELNiANiA ELEmENTóW mECHANiCzNyCH
KLEjE USzCzELNiAjąCE NBQ GASKET
GluEs
Kleje uszczelniające NBQ Gasket opracowano w celu uszczelniania i łaczenia różnorodnych
elementów mechanicznych przy ich składaniu. Seria NBQ Gasket obejmuje kleje różnego
przeznaczenia - kleje do łączenia materiałów różnego gatunku jak i jednorodnych, kleje ela-
styczne i sztywne, kleje odporne na wysokie temperatury itd.
iNformaCjE oGólNE
O średniej wytrzymałości, nadają się do wymiany starych uszczelek.
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby
zapobiec wyschnięciu produktu.
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
iNformaCjE tEChNiCzNE
NBQ GaskEt thixo
NBQ GaskEt mEdium
NBQ GaskEt fill
Kolor
pomarańczowy
czerwony
pomarańczowy
Odporność na temperaturę
od -50 ºC do +200 ºC
od -50 ºC do +150 ºC
od -50 ºC do +150 ºC
Lepkość (Cps)
250000-600000
300000-700000
50000-150000
Odporność na zginanie
2-8 Nm
4-11 Nm
1,5-6 Nm
Czas zabezpieczania
20 min
35 min
20 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
24 h
maksymalne właściwości wypełnienia
0,50 mm
0,5 mm
0,35 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
Produkt
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
aNaloG
kod EaN
NBQ GASKET THiXO
50ml
NBQ574005
G510
Glues
510
4742628001194
NBQ GASKET mEdiUm
50ml
NBQ549205
G018
Glues
518
4742628000999
NBQ GASKET FiLL
50ml
NBQ549105
G074
Glues
574
4742628000982
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...120
Powered by FlippingBook