NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 65

65
KLEjE dO zABEzPiECzANiA ŚRUB dWUSTRONNyCH
KLEjE dO ŚRUB dWUSTRONNyCH NBQ LOCK STUd
“Kleje do zabezpieczania i uszczelniania gwintów śrub dwustronnych NB
Lock Stud oparte są na anaerobowej technologii klejowej i przeznaczone do
uszczelniania różnych gwintów. Oferta obejmuje 2 kleje do gwintów o różnej
wytrzymałości, lepkości i odporności na temperaturę. Produkt świetnie nadaje
się też do montażu śrub z gwintem drobnozwojnym. do zabezpieczania mate-
riałów aluminiowych i stalowych zalecane jest stosowanie NBQ Lock Activato-
ra, który również przyspiesza wysychanie innych klejów NBQ Lock.
Kleje NB Lock Stud cechują się niedługim czasem schnięcia i długotrwałością.
iNformaCjE oGólNE
do montażu i zabezpieczania różnych śrub dwustronnych stosowanych w przemyśle ogól-
nym i samochodowym.
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby
zapobiec wyschnięciu produktu.
Aktywator klejów anaerobowych znacznie zmniejsza czas schnięcia klejów!
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
iNformaCjE tEChNiCzNE
NBQ loCk sPECstud m
NBQ loCk sPECstud s
Baza
dwumetakrylan
dwumetakrylan
Kolor
czerwony
czerwony
Odporność na temperaturę
od -50 ºC do +150 ºC
od -50 ºC do +150 ºC
Lepkość (Cps)
5500-8500
400-600
moment otwarcia
20-33 Nm
20-43Nm
Siła odkręcenia
20-34 Nm
20-43Nm
Czas zabezpieczania
15 min
15 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
maksymalne właściwości wypełnienia
0,30 mm
0,20 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
Produkt
kod kod krótki
GruPa Produktowa aNaloG
kod EaN
NBQ LOCK SPECSTUd m 50ml
NBQ546005
G62
Glues
262
4742628000944
NBQ LOCK STUd S
50ml
NBQ545005
G71
Glues
271
4742628000937
NBQ LOCK ACTiVATOR
200ml
NBQ540020
Glues
4742628001101
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
GluEs
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...120
Powered by FlippingBook