NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 66

66
KLEjE dO GWiNTóW NBQ LOCK Hi-TEmP
KLEjE ANAEROBOWE dO zABEzPiECzANiA GWiNTóW OdPORNE NA WySOKiE TEmPERATURy
GluEs
Kleje do zabezpieczania i uszczelniania gwintów NB Lock Hi-Temp oparte są
na anaerobowej technologii klejowej i przeznaczone do uszczelniania różnych
gwintów, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury. Oferta
obejmuje 2 kleje do gwintów o różnej lepkości. do zabezpieczania materiałów
aluminiowych i stalowych zalecane jest stosowanie NBQ Lock Activatora, któ-
ry również przyspiesza wysychanie innych klejów NBQ Lock.
Kleje NB Lock Hi-Temp cechują się niedługim czasem schnięcia i długotrwa-
łością.
iNformaCjE oGólNE
do uszczelniania i połączania różnych gwintów stosowanych w przemyśle ogólnym i samo-
chodowym, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury.
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby
zapobiec wyschnięciu produktu.
Aktywator klejów anaerobowych znacznie zmniejsza czas schnięcia klejów!
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
kod kod krótki
GruPa Produktowa aNaloG
kod EaN
NBQ LOCK Hi-TEmP
50ml
NBQ549605
G72
Glues
272
4742628001125
NBQ LOCK Hi-TEmP 2
50ml
NBQ549705
G77
Glues
277
4742628001132
NBQ LOCK ACTiVATOR 200ml
NBQ540020
Glues
4742628001101
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
iNformaCjE tEChNiCzNE
NBQ loCk hi-tEmP
NBQ loCk hi-tEmP 2
Baza
dwumetakrylan
dwumetakrylan
Kolor
czerwony
czerwony
Odporność na temperaturę
od -50 ºC do +230 ºC
od -50 ºC do +230 ºC
Lepkość (Cps)
15000-30000
6000-8000
moment otwarcia
20-37 Nm
20-37 Nm
Siła odkręcenia
15-40 Nm
15-40 Nm
Czas zabezpieczania
<15 min
<15 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
maksymalne właściwości wypełnienia
0,30 mm
0,30 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...120
Powered by FlippingBook