NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 67

67
GluEs
NBQ LOCK PiPE & HydRO
KLEjE USzCzELNiAjąCE dO RUR i HydRAULiKi
Kleje NB Lock Pipe opracowano w celu uszczelniania złącz rur. Pro-
dukty cechują się zmienną lepkością i odpornością na bardzo wysokie
temperatury.
NBQ Lock Hydro to anaerobowy klej do uszczelniania połączeń hy-
draulicznych odporny na działanie cieczy hydraulicznych.
iNformaCjE oGólNE
NBQ Lock Hydro - do uszczelniania i połączania różnych gwintowanych złącz pneumatycznych i hydraulicznych.
NBQ Lock Pipe Low - do uszczelniania złącz rur, gdzie wymagany jest późniejszy prosty demontaż.
NBQ Lock Pipe medium - do uszczelniania złącz rur, gdzie wymagana jest natychmiastowa odporność na ciśnienie, jak
również większa odporność na wibracje.
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby zapobiec wyschnięciu produktu.
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
kod
kod krótki
GruPa Produktowa aNaloG
kod EaN
NBQ LOCK HydRO
50ml
NBQ543005
G042
Glues
542
4742628000685
NBQ LOCK PiPE LOW 50ml
NBQ548105
G065
Glues
565
4742628001187
NBQ LOCK PiPE mEdiUm 50ml
NBQ549305
G077
Glues
577
4742628001019
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
iNformaCjE tEChNiCzNE
NBQ loCk hydro
NBQ loCk PiPE low
NBQ loCk PiPE mEdium
Kolor
brązowy
biały
żółty
Odporność na temperaturę
od -50 ºC do +150 ºC
od -50 ºC do +150 ºC
od -50 ºC do +150 ºC
Lepkość (Cps)
400-600
150000-450000
35000-60000
moment otwarcia
8-18 Nm
2-8 Nm
8-20 Nm
Siła odkręcenia
7-14 Nm
0,5-4 Nm
2-8 Nm
Czas zabezpieczania
15 min
120 min
15 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
24 h
maksymalne właściwości wypełnienia
0,20 mm
0,50 mm
0,25 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...120
Powered by FlippingBook