NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 68

68
NBQ GASKET RTV
SzCzELiWO USzCzELNiAjąCE RTV
GluEs
NBQ Gasket RTV to jednoskładnikowe szczeliwo (uszczelniające- it
should be delay) odporne na wysokie temperatury oraz pozostające sta-
bilne w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi. Produkt
jest odporny na długotrwały kontakt z olejami, paliwami i cieczami chło-
dzącymi. Ponieważ produkt jest wolny od rozpuszczalników, jest on bez-
pieczny dla czujników i różnych materiałów oraz nie powoduje korozji.
NBQ Gasket RTV nie można malować. Szerokość pasa szczeliwa
powinna być w stosunku 2:1 do jego grubości.
iNformaCjE oGólNE
NBQGasket RTV służy do uszczelniania silników, skrzyni biegów, mechanizmów różnicowych,
układów wentylacyjnych, pieców, układów chłodzących i olejenia. miejsca te charakteryzują
się najczęściej szerokim zakresem temperatur, wibracjami oraz agresywnym środowiskiem.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Połączane powierzchnie powinny być suche i czyste.
• Otworzyć opakowanie i wypuścić niewielką ilość produktu na papier lub szmatkę, aby upew-
nić się co do jakości wyrobu.
• ilość można regulować za pomocą dozownika.
• Nacisnąć spust oraz nałożyć produkt na powierzchnię.
• Po zakończeniu pracy zatkać końcówkę korkiem.
• W przypadku późniejszego zatkania otworu należy zdjąć i oczyścić końcówkę.
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
NBQ GASKET RTV
szary
200ml
NBQ571020
G81
Glues
4742628000425
NBQ GASKET RTV
czarny
200ml
NBQ577020
G81
Glues
4742628001965
Produkty PomoCNiCzE
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
Kolor
szary/czarny
Zapach
neutralny
odporność na temperaturę
od -70 ºC do +330 ºC (krótkoterminowo do +350 ºC)
czas montażu
4-8 min
Suchość na dotyk
10 min
maksymalna grubość produktu
8 mm
wydłużenie do zerwania
550%
Gęstość
1,05 g/ml
odporność na subctancje chemiczne
znakomita - oleje, ciecze chłodzące, paliwa
iNformaCjE tEChNiCzNE
• odporne na temperatury od
-70 °c do +330 °c
• Bardzo wysoka odporność
na substancje chemiczne
• Szybkoschnące
• o wysokiej przyczepności i
elastyczności
• wolne od rozpuszczalników i
skurczu
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...120
Powered by FlippingBook