NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 69

69
PASTA mONTAŻOWA dO UKłAdóW WydECHOWyCH
EXHAUST PASTE
Exhaust Paste to jednoskładnikowy, bezazbestowy uszczelniach
do montażu układów wydechowych. ze względu na specjalny skład
produkt szybko wysycha a po pełnym utwardzeniu wytrzymuje eks-
tremalne temperatury. Szerokość nakładanego preparatu do jego
grubosci powinna wynosić 2:1.
iNformaCjE oGólNE
motoryzacja:
uszczelnianie kolektorów wydechowych samochodów, turbin, rur wyde-
chowych, itp.
Przemysł:
uszczelnianie kominów, rur parowych, podgrzewaczy wody, itp.
zastosowania te są zazwyczaj charakterystyczne przy występowaniu wysokiej tempe-
ratury, wibracji i agresywnego środowiska.
• Transport, przechowywanie i użytkowanie w zakresie od + do + 45 ºC 5 ºC.
• Powierzchnie, które mają być łączone muszą być suche i czyste.
• zaaplikuj produkt przed uzyciem na kawałek papieru aby upewnić sie co do jego jakości.
• Reguluj wielkość spoiny dozownikiem.
• Naciśnij spust i nanieś produkt na powierzchnę.
• Po zakończeniu zamknij dyszę zakrętka.
• W przypadku zablokowania dyszy przy kolejnym użyciu wyjmij ja i oczyścić.
• Produkt jest możliwy do usunięcia w stanie nieutwardzonym za pomocą Brake Clean. Po
kontakcie preparatu z temp.ponad 900 ºC usuniecie pozostałości możliwe tylko mechanicznie.
Kolor
szary
Zapach
bezzapachowy
wytrzymałość temperaturowa
-20 ºC. do +1250 ºC.
czas wiazania
3-6min
Pełne utwardzenie
+900 ºC.
max grubość spoiny
8mm
Gęstość
1,07g/ml
wytrzymałość chemiczna
doskonała odporność na agresywne gazy
• dobre własciwości
uszczelniajace
• odporność na temperaturę
do + 1200ºc
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
EXHAUST PASTE
200ml
NBQ576020
G86
Glues
4742628001583
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
GluEs
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...120
Powered by FlippingBook