NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 70

70
KLEj W AEROzOLU
SPRAy GLUE
Spray Glue to syntetyczny klej w sprayu charakteryzujacy się krótkim
czasem wiazania. Główne składniki - kauczuk butadienowo-styreno-
wy, i klej o dużej przyczepności. Produkt umożliwia szybkie i wygod-
ne połączenie detali wykonanych z różnych materiałów. materiały
klejone znacznie rózniace się powierzchniami i kształtami moga być
pokryte klejem przez dowolne ustawienie dyszy.
Przed użyciem kleju,dokonaj próby na kawałkach używanych ma-
teriałów.
iNformaCjE oGólNE
Spray Glue jest odpowiedni do klejenia papieru, kartonu, gumy, tkaniny na metalu, kamieniu,
drewnie, korku oraz różnych materiałów piankowych.
Produkt umożliwia łączenie tapicerowanych części, wykładziny i maty z gumy w przemyśle
samochodowym.
UWAGA! Nie nadaje się do klejenia styropianu i PCW.
• Transport, przechowywanie i korzystanie z preparatu w temperaturze od + do + 45 ºC 5 ºC.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche i czyste.
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Rozpylać klej w odległości 20-30 cm równomiernie na obu powierzchniach.
• Pozostawić przez 1-3 minut, zanim nastąpi połączenie poszczególnych elementów.
• W przypadku czasowego łączenia, rozpylić produkt na jednej powierzchni na 10 minut
przed rozpoczęciem pracy.
• Klej osiąga swoją pierwotną wytrzymałość wiązania po 15 minutach i klejone powierzchnie
nie moga pozostawać dłużej nie połączone wzajemnie.
• Oczyścić dyszę natryskową po pracy.
• W przypadku zablokowania dyszy, wyjąć i oczyścić ją z pomocą Brake Clean Strong 2.
Baza
kauczuk styren-butadien, klej
Kolor
żółtawo-biały
Zapach
pachnie jak rozpuszczalnik
wytrzymałość temperaturowa
-40 ºC to +60 ºC.
Gęstość
0,80 g/ml
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
SPRAy GLUE
400ml
NBQ575040
G85
Glues
4742628001064
• Szybkie i silne połączenie
• nadaje się do różnych
materiałów
• dobry zasięg
• Łatwy w użyciu
GluEs
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...120
Powered by FlippingBook