NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 71

71
GluEs
mEGA GLUE PU
KLEj dWUSKłAdNiKOWy
mega Glue PU jest silnym dwuskładnikowym klejem poliuretanowym.
mega Glue PU ma świetną odporność na temperaturę do + 150 °C.
Produkt posiada idealną odporność na różne chemikalia - rozpusz-
czalniki, benzyny, olej napędowy, ciecze chłodzące, oleje, itp.
Po wyschnięciu kleju PU mega może być malowany i szpachlowany.
iNformaCjE oGólNE
PrZemySŁ:
klejenie mocnych i elastycznych materiałów syntetycznych.
klejenie melaminy, drewna, szkła, kamienia.
idealnie nadaje się do osadzenia w kamieniu, drewna itp.
Przemysł samochodowy:
klejenie mocnych i elastycznych materiałów syntetycznych, na przykład poliestru, włókna,
PCV - spojlery, światła, zderzaki, obicia, osadzanie kołków w otworachi, itp.
• zdjąć pokrywę uszczelniającą z kasety z klejem.
• Włożyć kasetę do pistoletu do klejenia.
• Użyćproduktnajpierwnapapierzelubnainnejpowierzchni,abyupewnićsię,żeskładnikikleju
są idealnie wymieszane.
• W przypadku zablokowanej dyszy spróbuj ostroznie zdjąć dyszę mieszającą.
• Należy używać produktu na suchych, czystych powierzchniach wolnych od tłuszczu i kurzu
• zmatowić powierzchnię.
• Gdy został przekroczony czas mieszania produktu (4-8 minut), należy użyć nową dyszę
mieszającą.
• W przypadku nie zmienienia dyszy w odpowiednim czasie klej może wydostać sie z pojemnika.
• Usunąć dyszę mieszalnika po zakończeniu pracy, oczyścić górną część cartrigde’a z kleju
celem zapewnienia szczelności.
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Baza
poliuretan
Proporcje mieszania
1:1
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
-55 ºC to +150 ºC
twardość
shore hardness d
rozciągliwość
70-80%
czas wiazania
4-8min
czas schniecia
30min
iNformaCjE tEChNiCzNE
• Łączy różne materiały
• Łatwy w użyciu
• szybko wiąże
• lakierowalny
Pełne utwardzenie
24h
wytrzymałość na rozciąganie
25N/mm²
odporność chemiczna
rozpuszczalniki, benzyny, olej napędowy,
ciecze chłodzące, agresywne środki
czyszczące,agresywne opary
odporność uV
bardzo duza
okres ważności
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mEGA GLUE PU
50ml
NBQ591050
G52
Glues
4742628000579
dySzA miESzAjąCA
12 szt.
NBQ900200
Tools
dySzA miESzAjąCA NEW
12 szt.
NBQ900400
Tools
50mL PiSTOLET dO KLEjU
1szt.
NBQ900100
Tools
PLASTiC PRimER
150ml
NBQ599004
Glues
4742628000500
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...120
Powered by FlippingBook