NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 72

72
GluEs
mOCNy KLEj dWUSKłAdNiKOWy
mEGA GLUE mmA
mega Glue mmA to super mocny klej dwuskładnikowy. Produkt oparty jest na
metakrylanie metylu będący klejem dwuskładnikowym trzeciej generacji.
mega Glue mmA jest bardzo odporny na temperaturę (krótkoterminowo do
+200 C°). Produkt posiada znakomitą wytrzymałość na wibracje i uderzenia
oraz różne ciecze chemiczne - rozpuszczalniki, benzyna, olej napędowy, cie-
cze chłodzące, oleje itp. mega Glue mmA może być malowany, lecz tylko w
przypadku dokonania niewielkich korekt.
iNformaCjE oGólNE
Przemysł ogólny:
do połączania mocnych i elastycznych materiałów syntetycznych do połączania me-
laminy, drewna, szkła i kamienia idealny produkt do kotwienia w kamieniach, płytach g-k, drewnie itp.
Przemysł samochodowy:
do połączania mocnych i elastycznych materiałów syntetycznych, takich jah:
poliester, fiber, PCV – spojlery, światła, zderzaki, tapicerki, gniazda łączników itp.
do naprawy zbiorników paliwa i chłodnic
do połączania aluminium
• zdjąć nakrętkę uszczelniającą z kartusza kleju.
• Umieścić kartusz w pistolecie klejowym.
• Użyć produkt najpierw na papierze lub innej powierzchni, aby upewnić się, że klej dokładnie zmiesza się.
• W przypadku zatkania otworu należy ostrożnie otworzyć nasadkę miksującą klej.
• Produkt należy używać na suchej, czystej oraz wolnej od smarów i pyłów powierzchni.
• Gładkie powierzchnie należy zszorstkować.
• Po przekroczeniu czasu mieszania produktu (4-8 minut) należy wymienić nasadkę miksującą na nową.
• W przypadku, gdy nasadka miksująca nie zostanie w właściwym czasie wymieniona na nową, może
nastąpić wyciek kleju z pomiędzy cylindrów.
• Po zakończeniu pracy należy zdjąć nasadkę miksującą, oczyścić końcówkę kartusza kleju oraz za-
mknąć ją nakrętką uszczelniającą.
Baza
metakrylan metylu
Proporcje mieszania
1:1
Kolor
czarny i beżowy
odporność na temperaturę
od -55 ºC do +150 ºC (krótkoterminowo do +200 ºC)
wytrzymałość materiału
twardość Shore’a d
wydłużenie
50-70%
czas zabezpieczania
4-8 min
czas schnięcia
30 min
Pełne wyschnięcie
24 h
wytrzymałość na rozciąganie
60 N/mm²
odporność na subctancje chemiczne
rozpuszczalniki, benzyna, olej napędowy,
ciecze chłodzące, agresywne pary, środki czyszczące
odporność na promieniowanie uV
bardzo wysoka
okres przechowywania
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
• Klei różne materiały
• Łatwo obrabialny
• Szybkoschnący
• odporny na temperaturę
do +200 ºc
• wytrzymałość na rozciąganie
do 60 n/mm²!!!
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mEGA GLUE mmA
50ml
NBQ590050
G50
Glues
4742628000395
dySzA miESzAjąCA
12tk
NBQ900200
Tools
dySzA miESzAjąCA NEW
12tk
NBQ900400
Tools
50mL PiSTOLET dO KLEjU
1
NBQ900100
Tools
PLASTiC PRimER
150ml
NBQ599004
Glues
4742628000500
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...120
Powered by FlippingBook