NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 76

76
taPEs
AKRyLOWA TAŚmA dWUSTRONNA mOCNA
STRONG TAPE
Strong Tape - szara, akrylowa, mocna tasma dwustronna. Nadaje się
do mocnego klejenia detali we wnętrzach jak i nazwewnątrz. Charakte-
ryzuje się doskonałą przyczepnościa do różnych materiałów, wytrzymu-
je podwyższone temperatury oraz wykazuje dużą odporność na wilgoć.
iNformaCjE oGólNE
Elastyczne połączenia różnych materiałów - drewno, metal, aluminium, szkło, PVC, tworzy-
wa sztuczne, itp.
UwAGA! Nie nadaje się do klejenia tworzyw PE i PP!
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturze od10 ºC + do + 30 ºC.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Usuń warstwę ochronną i dociśnij mocno na taśmę materiału.
• Następnie doklej do powierzchni i naciśnij równomiernie aby osiągnąć jak najlepszą przy-
czepność łączonych materiałów.
• Produkt osiąga wytrzymałość początkową klejenia w 20 minut i jest całkowicie sucha po
72 godzinach.
• Obróbka termiczna powierzchni przyspiesza czas schnięcia produktu.
• Pozostałości tasmy mogą być usunięte za pomocą Gasket Remover.
UWAGA! W przypadku tworzyw sztucznych na bazie silikonu zaleca się użycie podkładu
do tworzyw sztucznych, w celu uzyskania lepszej przyczepności materiałów.
Baza
klej akrylowy, czerwona, ochronna okładzina PE
Kolor
ciemny szary
wytrzymałość temperaturowa
-40 ºC do + 90 ºC krótkotrwale do+140 ºC
wytrzymałość na rozpuszczalniki
nierozpuszczalny
czas schnięcia
30% całkowitej wytrzymałości w 20 minut
Pełne utwardzenie
72h
maksymalna wytrzymałość na rozciąganie
80N/cm²
Grubość
0,8mm
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• wysoka wytrzymałość spoiny
• odporność na wilgoć i wodę
• trwale elastyczny
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STRONG TAPE 6mm
1 roll
NBQ550006
T80
Tapes
STRONG TAPE 12mm
1 roll
NBQ550012
T80
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...120
Powered by FlippingBook