NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 77

77
TAŚmA dWUSTRONNA, mOCNA, PRzEzROCzySTA
STRONG TAPE TRANSPARENT
taPEs
dwustronna, mocna, akrylowa tasma przezroczysta do odpowie-
dzialnych połączeń zarówno we wnetrzach jak i na zewnątrz. Produkt
charakteryzuje się dużą odpornościa w podwyższonych temperatu-
rach oraz jest wytrzymały na działanie wilgoci i wody.
iNformaCjE oGólNE
Elastyczne połączenia różnych materiałów - drewno, metal, aluminium, szkło, PVC, tworzy-
wa sztuczne, itp.
UwAGA! Nie nadaje się do klejenia tworzyw PE i PP!
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturze od + do + 30 °C 10 °C.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Usuń warstwę ochronną i dociśnij mocno na taśmę materiału.
• Następnie doklej do powierzchni i naciśnij równomiernie aby osiągnąć jak najlepszą
przyczepność łączonych materiałów.
• Produkt osiąga wytrzymałość początkową klejenia w 20 minut i jest całkowicie sucha po
72 godzinach
• Obróbka termiczna powierzchni przyspiesza czas schnięcia produktu.
• Pozostałości tasmy mogą być usunięte za pomocą Gasket Remover.
UWAGA! W przypadku tworzyw sztucznych na bazie silikonu zaleca się użycie podkładu
do tworzyw sztucznych, w celu uzyskania lepszej przyczepności materiałów.
Baza
klej akrylowy, ochronna okładzina PE
Kolor
przezroczysty
wytrzymałość temperaturowa
-40 ºC + 90 ºC (krótkotrwale max 4 godzin do + 150 °C)
odporność na rozpuszczalniki
nierozpuszczalna
czas schnięcia
30% całkowitej wytrzymałości w 20 minut
Pełne utwardzenie
72h
maksymalna wytrzymałość na rozciąganie
75N/cm²
Grubość
1,0mm
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• wysoka wytrzymałość spoiny
• odporny na wilgoć i wodę
• Stale elastyczna
• Przezroczysta
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
STRONG TAPE TRANSPARENT 6mm
1 roll
NBQ553006
T81
Tapes
STRONG TAPE TRANSPARENT 12mm
1 roll
NBQ553012
T81
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...120
Powered by FlippingBook