NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 78

78
ULTRA CiENKA TAŚmA dWUSTRONNA
CST TAPE
taPEs
CST Tape to mocna, cienka dwustronna taśma, oparta na nośniku z
PVC, i zmodyfikowanym kleju akrylowym. Produkt wykazuje dosko-
nałą przyczepność i odporność termiczną. CST Tape idealnie nadaje
się do stosowania w miejscach, gdzie jest niezbędna ultra-cienka
spoina i silne, precyzyjne mocowanie materiałów.
iNformaCjE oGólNE
Elastyczne połączenia różnych materiałów - drewno, metal, aluminium, szkło, PVC, tworzy-
wa sztuczne, itp.
UwAGA! Nie nadaje się do klejenia tworzyw PE i PP!
• Transport, przechowywanie i używanie produktu pomiędzy temperaturze od + do + 30 ºC 10 ºC.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia musi być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie za pomocą multi Clean Foam.
Baza
polipropylen, klej akrylowy
Kolor
przezroczysty
wytrzymałość temperaturowa
od -30 ºC do + 165 ºC
odporność uV
bardzo wysoka
Pełne utwardzenie
24h
rozciągliwość
-
wytrzymałość na rozciąganie
40N/cm²
Grubość
0,2mm
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• niezwykle mocne klejenie
• ultra-cienka
• Przezroczysta spoina
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
CST TAPE 12mm
50m roll
NBQ554112
T83
Tapes
CST TAPE 19mm
50m roll
NBQ554119
T83
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
BRAKE CLEAN STRONG 2
600ml
NBQ491060
C14
Cleaning
4742628007882
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...120
Powered by FlippingBook