NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 81

81
TKANiNOWA TAŚmA izOLACyjNA
ELECTRiC TAPE
taPEs
Electric Tape została opracowana dla ochrony kabli i wiązek przewodów. Produkt posiada
doskonałe właściwości klejące, miękka powłoka z materiałów włókienniczych zapewnia
doskonałą ochrone przewodów w wiązkach przed przetarciem i pęknięciami.
iNformaCjE oGólNE
Ochrona i izolacja kabli i rur wmotoryzacji i przemyśle. Produkt posiada doskonałe właści-
wości wiążące, zapewnia ochronę różnych materiałów sztywnych, które trzeszczą i generują
tarcie między sobą.
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturach od 0 ºC do + 30 ºC.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie, jeśli to konieczne.
• Owiń taśmę mocno wokół materiału i równomiernie nanoś na zabezpieczany detal.
• Produkt osiąga całkowitą siłę wiązania po 24 godzinach.
Baza
tkaniny PET, klej na bazie kauczuku
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
od -35 ºC do + 110 ºC
temperatura uzytkowania
od + 10 ºC do + 50 ºC
wytrzymałość kleju
1,5N/cm
wytrzymałość na rozciąganie
40N/cm
rozciągalność
15%
Grubość
0,3mm
okres ważnosci
12 miesiecy w szczelnym opakowaniu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
ELECTRiC TAPE 19mm
10m roll
NBQ551001
T73
Tapes
ELECTRiC TAPE 19mm
20m roll
NBQ551006
T73
Tapes
• świetna przyczepność
• Łatwozrywalny
• Zabezpiecza przed skrzypieniem
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...120
Powered by FlippingBook