NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 82

82
taPEs
ANTi SLiP TAPE
TAŚmA ANTyPOŚLizGOWA
Anti Slip Tape jest specjalną taśmą antypoślizgową. Produkt składa
się z mocnej taśmy klejącej z dodatkiem trwałych granulek tlenku
glinu w celu uzyskania lepszej przyczepności. Anti Slip Tape może
być stosowana na schodach, na brzegach basenów, śliskich po-
wierzchniach załadunkowych lub w podobnych miejscach. Produkt
bardzo trwały.
iNformaCjE oGólNE
idealny do stosowania na zewnątrz, jak i wewnatrz - schody, krawędzie basenów, miejsca
załadunku, śliskich miejscach pracy, wykładziny podłogowe, które stają się śliskie pod wpły-
wem wilgoci, itp.
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturze od +10 °C do + 30 °C.
• Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, czysta i wolna od kurzu -
oczyścić powierzchnię multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Przyłożyć taśmę samoprzylepną na materiał i mocno docisnac do zabezpieczanej powierzchni.
• Produkt osiąga całkowitą siłę wiązania po 24 godzinach.
UWAGA! W przypadku trudnych podłoży na bazie tworzyw sztucznych zaleca użycie pod-
kładu do klejenia plastiku w celu uzyskania lepszej adhezji między materiałami.
Baza
PCV, klej akrylowy, granulki tlenku glinu
Kolor
czarno/żółty
wytrzymałość temperaturowa
od -5 °C do + 50 °C
temperatura użytkowania
od 0 °C do + 35 °C
wytrzymałość kleju
16N/25mm
wytrzymałość na rozciaganie
59N/25mm
wodoodporność
dobra
olejoodporność
dobra
rozciagalność
25%
Grubość
0,8mm
okres ważności
12 miesiecy w szczelnym opakowaniu
• dobra przyczepność
• wspaniałe właściwości klejące
• wytrzymały w uzytkowaniu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
ANTi SLiP TAPE yELLOW/BLACK
25mm x 18m NBQ552001
T76
Tapes
ANTi SLiP TAPE BLACK
25mm x 18m NBQ552002
T76
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...120
Powered by FlippingBook