NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 84

84
taPEs
STONE PROTECTiON TAPE
PRzEzROCzySTA TAŚmA OCHRONNA
Taśma klejąca ochronna jest stosowana do zabezpieczania róż-
nych powierzchni przed uszkodzeniami - odpryskami powłok la-
kierniczych spowodowanymi przez uderzenia kamieni. Produkt jest
przejrzysty i ma doskonałe właściwości przylegania. ze względu na
przezroczystość produktu, pozostaje prawie niezauważalna na ele-
mentach lakierowanych.
iNformaCjE oGólNE
Ochrona różnych powierzchni przed zużyciem i uszkodzeniem powierzchni lakierowanych -
lusterka pojazdów, krawędzie skrzydeł, progów, dolne krawędzie pojazdów itp.
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturze od + do + 30 °C 10 °C.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie za pomocą multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Przyłożyc taśmę samoprzylepną na materiał i docisnąć mocno powierzchnię klejenia.
• Produkt osiąga całkowitą siłę wiązania po 24 godzinach.
UWAGA! W przypadku powierzchni silikonowych oraz na tworzywach sztucznych,
użycie podkładu do klejenia tworzyw dajeefekt lepszej adhezji między materiałami.
Baza
błona PU, klej akrylowy
Kolor
przezroczysty
wytrzymałość temperaturowa
od -40 °C do + 120 °C
temperatura użytkowania
od + 10 °C do + 35 °C
wytrzymałość na rozciąganie
20N/25mm
rozciągliwość
700%
Grubość
200 mikronów
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• Przezroczysta
• Łatwy w użyciu
• trwałość do 7 lat w
warunkach zewnętrznych
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
GRAVEL-RESiSTANT AdHESiVE TAPE
2m x 15cm
NBQ554915
T71
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...120
Powered by FlippingBook