NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 85

85
CzARNA TAŚmA KLEjąCA STRUKTURALNA
STRUCTURAL TAPE
taPEs
Taśma łącząca strukturalna została opracowana przede wszystkim w celu ochrony elemen-
tów w przemyśle motoryzacyjnym. Produkt posiada doskonałe właściwości przylegania i
bardzo delikatną strukturę.
iNformaCjE oGólNE
Ochrona różnych powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym - progów, obramowania szyb
samochodowych, itp.
• Transport, przechowywanie i używanie produktu w temperaturze od + do + 30 ºC 10 ºC.
• Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
oczyścić powierzchnie za pomocą multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Przyłożyc taśmę samoprzylepną na materiał i docisnąć mocno powierzchnię klejenia.
• Produkt osiąga całkowitą siłę wiązania po 24 godzinach.
UWAGA! W przypadku powierzchni silikonowych oraz na tworzywach sztucznych, użycie
podkładu do klejenia tworzyw daje efekt lepszej adhezji między materiałami.
Baza
PCV, klej akrylowy
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
od -40 ºC do + 90 ºC
temperatura użytkowania
od + 15 ºC do + 35 ºC
wytrzymałość na rozciąganie
25N/25mm
odporność na rozpuszczalniki
jest odporny na większość rozpuszczalników
Grubość
150 mikronów
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• świetna przyczepność
• zachowuje się stabilnie
poddany działaniu uV
• ultra cienki
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STRUCTURAL BONdiNG TAPE
5m x 15cm
NBQ554415
T72
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...120
Powered by FlippingBook