NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 87

87
taPEs
PAPiEROWA TASmA zABEzPiECzAjąCA
mASKiNG TAPE SAFE
masking Tape 100 to papierowa taśma maskująca o bardzo dobrej
odporności na temperaturę (do + 100 °C). Produkt przeznaczony
jest do przykrywania różnych powierzchni na czas malowania lub
renowacji. dzięki swojej strukturze łatwo się rozrywa. łatwo usu-
walna nawet po 6 miesiacach, nie pozostawia sladów kleju.
iNformaCjE oGólNE
W przemyśle motoryzacyjnym, a takżew branzy budowlanej do zabezpieczania różnych po-
wierzchni na czas malowania, szlifowania itp.
• Transport, przechowywanie i stosowanie w zakresie temperatur od + do + 30 ºC 10 ºC.
• Powierzchnie zabezpieczane musza być suche, czyste i wolne od kurzu - wyczyścić
powierzchnie wcześniej za pomocą multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Umieścić taśmę na materiał i mocno docisnac do zabezpieczanej powierzchni.
• Produkt jest całkowicie suchy w ciągu 24h.
Baza
bibuła papierowa, klej akrylowy
Kolor
fioletowy
wytrzymałość temperaturowa
do + 100 ºC
temperatura użytkowania
+ 10 ºC do + 30 ºC
wytrzymałość na rozciąganie
48 N/cm
rozciagalność
4%
Grubość
116 mikronów
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• Łatwozrywalny
• Łatwo usuwalny
• Dobra odporność na
temperaturę
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mASKiNG TAPE SAFE
25mm x 50m
NBQ555025
T90
Tapes
mASKiNG TAPE SAFE
38mm x 50m
NBQ555038
T90
Tapes
mASKiNG TAPE SAFE
50mm x 50m
NBQ555050
T90
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...120
Powered by FlippingBook