NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 88

88
taPEs
FiNE LiNE TAPE
TAŚmA OBRySOWA
Fine Line Tape to taśma do zabezpieczania różnych złożonych i zakrzywionych powierzchni
na malowanych elementach. Produkt ma dużą przyczepność i odporność na temperaturę.
iNformaCjE oGólNE
W motoryzacji i przemyśle do pokrywania powierzchni podczas malowania bardzo po-
mocna przy zabezpieczaniu zakrzywionych kształtów. Produkt odporny na wysokie tem-
peratury, może być również stosowany do pokrywania powierzchni, które są malowane w
komorze lakierniczej.
• Transport, przechowywanie i stosowanie w zakresie temperatur od 15 ºC do + 30 ºC.
• Powierzchnie, które mają byćoklejane muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
wyczyścić powierzchnie wcześniej za pomocą multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Umieścić i docisnąc taśmę mocno na zabezpieczanej powierzchni.
• Produkt jest całkowicie wysycha w ciągu 24h. Cieńsze taśmy umożliwiają pokrycie
ostrzejszych kątów !
UWAGA! W przypadku powierzchni silikonowych oraz na tworzywach sztucznych,
użycie podkładu do klejenia tworzyw daje efekt lepszej adhezji między materiałami.
Baza
chlorek winylu, klej kauczukowy
Kolor
niebieski
wytrzymałość temperaturowa
0 ºC do + 150 ºC
temperatura uzytkowania
+ 15 ºC do + 30 ºC
wytrzymałość na rozciąganie
17 N / 100 mm
wartość momentu rozciagającego
210 N / 100 mm
rozciągliwość
100%
odporność na rozpuszczalniki
bardzo dobra
Grubość
0.2 mm
okres wazności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• Łątwość oklejania krzywizn
• Dobre własności klejące
• Dostepne w bardzo wąskich
rolkach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
FiNE LiNE TAPE 3mm
33m roll
NBQ555203
T75
Tapes
FiNE LiNE TAPE 6mm
33m roll
NBQ555206
T75
Tapes
FiNE LiNE TAPE 12mm
33m roll
NBQ555212
T75
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...120
Powered by FlippingBook