NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 89

89
VELCRO TAPE
TAŚmA KLEjąCA- RzEP
taPEs
Velcro Tape ma bardzo silne właściwości adhezyjne. Produkt jest przeznaczony do czasowe-
go łączenia różnych detali. Rzep- taśma może być używany wielokrotnie, a usuwanie pozos-
taje bez wpływu na jego jakość.
iNformaCjE oGólNE
do mocowania tkanin, wykładzin, dywanów, które sa często wymieniane (budowa stoisk
wystawowych), mocowanie tymczasowych instalacji elektrycznych do scian.
• Transport, przechowywanie i stosowanie w zakresie temperatur od 15 °C do + 30 °C.
• Powierzchnie, które mają byćoklejane muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
wyczyścić powierzchnie wcześniej za pomocą multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Umieścić i docisnąc taśmę mocno na powierzchni.
• Produkt jest całkowicie wysycha w ciągu 72h.
UWAGA! W przypadku powierzchni silikonowych oraz na tworzywach sztucznych, użycie
podkładu do klejenia tworzyw daje efekt lepszej adhezji między materiałami.
Baza
poliamid, klej kauczukowy
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
-15 ºC do + 100 ºC
temperatura użytkowania
+ 5 °C do + 40 °C
wytrzymałość na rozciąganie
2 N/cm
odporność uV
dobra
odporność na rozpuszczalniki alifatyczne
dobra
Grubość
2-3 mm
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• Łatwy w użyciu i łatwy do
usunięcia
• Silne właściwości adhezyjne
• Idealny do połączeń
“bezśrubowych”
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
VELCRO TAPE HOOK
20mm x 5m
NBQ555501
T93
Tapes
VELCRO TAPE LOOP
20mm x 5m
NBQ555502
T93
Tapes
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...120
Powered by FlippingBook