NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 90

90
taPEs
TAŚmA SAmOWULKANizUjąCA
VULCANiziNG TAPE
Vulcanize Tape wykonana jest z poliizobutylenu. W czasie odwijania
z rolki i silnego naciągania podczas oklejania powierzchni kolejne
warstwy ulegają procesowi samowulkanizowania podczas obkur-
czania się do pierwotnego stanu. Produkt jest przeznaczony do mo-
cowania, łączenia i zwiększania odporności na wodę różnych rur i
przewodów z gumy i tworzywa sztucznego. Ponieważ produkt ten nie
zawiera kleju, może on być z łatwością usunięty z detali przy użyciu
noża. Nie pozostawia śladów kleju.
iNformaCjE oGólNE
mocowanie, izolowanie, zwiększanie odporności na wodę różnych kabli elektrycznych, ele-
mentów przemysłowych i samochodowych. można także stosować do pokrywania rur w celu
zwiększenia ochrony przed korozją.
• Transport, przechowywanie i stosowanie w zakresie temperatur od +15 ºC do + 30 ºC.
• Powierzchnie, które mają być oklejone muszą być suche, czyste i wolne od kurzu -
wyczyścić powierzchnie przed oklejeniem za pomoca multi Clean Foam, jeśli to konieczne.
• Taśmę odwijamy z rolki, przyklejamy do zabezpieczanej powierzchni i równomiernie
naciagając owijamy detal aby zapewnić dobrą jednorodność powstającej powłoki i odpor-
ność na wodę. Taśma może być łatwo usunięta nożem.
Baza
Guma poliizobutylenowa
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
-40 ºC do + 90 ºC
temperatura użytkowania
0 ºC do + 35 ºC
własciwości dieelektryczne-izolacyjne
1.5 x 1013 Ohm.m
wytrzymałość na rozciąganie
2 mPa
rozciagliwość
900%
napięcie przebicia
42 KV/mm
wodoodporność
dobra
Grubość
0.5 mm
okres ważności
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu
• Idealnie wiąże gumę
• Dobra odporność na wodę
• Łatwy w uzyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
VULCANizE TAPE
19mm x 10m
NBQ554319
T77
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...120
Powered by FlippingBook