NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 91

91
TAŚmA dO USzCzELNiANiA GWiNTóW RUROWyCH
TEFLON TAPE
taPEs
Teflon Tape służy do uszczelniania gwintów rurowych ciepłej i zimnej wody. Produkt posiada
doskonałą zdolność do wyrównywania podłoża, co zapewnia bardzo dobrą szczelność po-
łączenia. Teflon tape może być także stosowany przy montażu połączeń gazowych niskiego
i wysokiego ciśnienia.
iNformaCjE oGólNE
Uszczelnianie gwintów rur ciepłej i zimnej wody, uszczelniania połączeń gazowych niskiego i
wysokiego ciśnienia.
• Transport, przechowywanie i uzytkowanie w zakresie od +15 ºC do + 30 ºC.
• Taśmę z rolki nawijać równomiernie na gwint aby zapewnić dobre pokrycie i odporność na
wodę. Bardziej precyzyjne połączenie wymaga mniej taśmy. Taśma może być usunięta me-
chanicznie.
Baza
teflon
Kolor
biały
wytrzymałość temperaturowa
-20 ºC do + 130 ºC
temperatura użytkowania
0 ºC do + 40 ºC
Klasa ciśnienia
20 Bar
oznaczenie
QA/KiWA GASTEC
Grubość
0.1 mm
okres ważnści
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• nadaje się do wody,
a także połączeń gazowych
• Bardzo dobre właściwości
uszczelniające
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
TEFLON TAPE
12mm x 12m
NBQ554212
T78
Tapes
Produkty PomoCNiCzE
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...120
Powered by FlippingBook