NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 94

94
łąCzENiE PRzEWOdóW - TULEjA
iNTERFLUX
ElECtriCal
interflux - tuleja do łączenia przewodów elektrycznych typu “lin-
ka” zastępuje lutowanie. Poza skutecznym połączeniem zapewnia
ochronę węzłów elektrycznych przed korozją (zimny lut) i wilgocią.
Przezroczysta warstwa izolacji umozliwia ocenę stanu połączenia.
interflux składa sie z pierścieni- lutów które są zaciskane i roztapia-
ne gwarantując skuteczne połączenie oraz klej do uszczelnienia i
obkurczajacą sie na końcach przezroczystą warstwę izolacji.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie, wysokiej jakości łączenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych - samochody,
maszyny przemysłowe, itd. Stosowane w połaczeniach wiazek w instalacjach okrętowych.
• Przed montażem odizolować końcówki.
• złączyć przewody i umieścić w interflux tak aby pierścienie z drutu lutowniczego zna-
lazły sie na częściach, które muszą być przylutowane, a następnie zacisnąć.
• Podgrzać połączenie przewodów za pomocą np opalarki od środka do zewnątrz, aby
uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza.
• Grzej aż drut lutowniczy się stopi, następnie ogrzewaj pierścienie kleju w celu w celu
uszczelnienia połączenia.
• łączenie zostanie zakończone po schłodzeniu.
Zawartość
poliolefiny modyfikowane naswietlaniem, pierścienie łączące,
klej uszczelniajacy, obkurczająca się izolacja
Kolor
biały / czerwony / niebieski / żółty
wytrzymałość temperaturowa
-50 ºC do +130 ºC
temperatura łączenia
od + 180 ° C
Spadek napięcia
<0.002 V
rezystancja połączenia
<0.004 Ohm
rezystancja izolacji
> 109 Ohm
napięcie przebicia
>600 V
• łączy jak za pomocą lutowania,
uszczelnia połączenie,dobrze
izoluje
• Połączenia idealnie szczelne
• Bardzo szybki montaż
• Parametry połączenia
odpowiadają lutowaniu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
iNTERFLUX WHiTE
0.2-0.7 mm²
NBQ800001
Electrical
iNTERFLUX REd
0.5-1.5 mm²
NBQ800002
Electrical
iNTERFLUX BLUE
1.5-2.5 mm²
NBQ800003
Electrical
iNTERFLUX yELLOW
3.0-6.0 mm²
NBQ800004
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500 ml
FC1075.G
Tools
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...120
Powered by FlippingBook