NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 95

95
iNTERFLUX mULTi
złąCzKA dO PRzEWOdóW ELEKTRyCzNyCH z E WEWNęTRzNym LUTEm
ElECtriCal
interflux multi to złączka do łączenia wielu przewodów. Produkt skła-
da się z tulei miedzianej i wewnętrznego lutu, kulki ceramicznej za-
pewniającej odporność na kwasy oraz pierścienia klejacego uszczel-
niajacego drugą końcówkę złączki. Warstwa zewnetrzna wykonana
jest z termokurczliwego polimeru który gwarantuje doskonałe odizo-
lowanie miejsca łaczenia przewodów.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie, wysokiej jakości łączenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych - samochody,
maszyny przemysłowe, itd. Stosowane w połaczeniach wiazek w instalacjach okrętowych.
• Przed montażem odizolować końcówki.
• złączyć przewody i umieścić interflux na połączeniu tak aby pierścienie z drutu lutowni-
czego znalazły sie na częściach, które muszą być przylutowane, a następnie zacisnąć.
• Podgrzać połączenie przewodów za pomocą np opalarki od wierzchołka stożka miedzia-
nego do zewnątrz, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza.
• Grzej aż drut lutowniczy się stopi, następnie ogrzewaj pierścienie kleju w celu w celu
uszczelnienia połączenia.
• łączenie zostanie zakończone po schłodzeniu.
elementy składowe
ognioodporny polimer, stożek miedziany,
drut lutowniczy, pierścień kleju termoplastycznego
Kolor
zielony / czerwony / niebieski / żółty
wytrzymałość temperaturowa
-60 ºC do +130 ºC
temperatura łączenia
od+210 ºC
Spadek napiecia na połączeniu
<0.002 V
rezystancja połączenia
<0.004 Ohm
rezystancja izolacji
> 109 Ohm
napiecie przebicia
>600 V
• Łączenie, lutowanie,
dobre własności izolacyjne i
uszczelniające
• Połączenia idealnie szczelne
bardzo szybki montaż
• Parametry połączenia
odpowiadają lutowaniu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
iNTERFLUX mULTi GREEN
up to 4 mm²
NBQ800011
Electrical
iNTERFLUX mULTi REd
up to 4.5 mm²
NBQ800012
Electrical
iNTERFLUX mULTi BLUE
up to 7 mm²
NBQ800013
Electrical
iNTERFLUX mULTi yELLOW
up to 9.5 mm²
NBQ800014
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500 ml
FC1075.G
Tools
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...120
Powered by FlippingBook