NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 96

96
PLUGFLUX CONNECTiONS
zAPRASOWyWANE, WOdOSzCzELNE złąCzKi dO PRzEWOdóW ELEKTRyCzNyCH
ElECtriCal
Plugflux to wysokiej jakości konektory przeznaczone do stosowania w
trudnych warunkach, gdzie dobre połączenie i odporność na warunki
atmosferyczne jest bardzo ważna. Produkt składa się z zaciskanego
połączenia wtykowego i przezroczystej rurki termokurczliwej, która
zawiera wulkanizujący na gorąco klej dla ochrony połączenia przed
wodą i warunkami pogodowymi. Plugflux jest szybki i łatwy w użyciu.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie, wysokiej jakości łączenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych - samochody,
maszyny przemysłowe, itd. Stosowane w połaczeniach wiazek w instalacjach okrętowych.
• Odizolowane końcówki umieścić w Plugflux i ogrzewać (np.. Opalarką) w kierunku
przewodu celem unikniecia powstawania pęcherzyków powietrza.
• Ogrzewać, aż zobaczysz, że klej uszczelniający uległ zwulkanizowaniu.
• Połączenie zostanie zakończone po schłodzeniu.
Zawartość
konektor, izolacja termokurczliwa,klej na gorąco
Kolor
zerwony / niebieski / żółty
wytrzymałość temperaturowa
-60 ºC do +130 ºC
temperatura łączenia
od +180º C
wytrzymałość dieelektryczna
2400 V
rezystancja izolacji
> 106 megaOhm
napięcie przebicia
>600 V
odporność chemiczna
olej napędowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, olej silnikowy
Stosunek termokurczliwości
2:1
• Łączenie, lutowanie,
dobre własności izolacyjne i
uszczelniające
• Połączenia idealnie szczelne
• Bardzo szybki montaż
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
PLUGFLUX CONNECTiON REd
0.25-1.5 mm²
NBQ800030
Electrical
PLUGFLUX CONNECTiON BLUE
1.5-2.5 mm²
NBQ800031
Electrical
PLUGFLUX CONNECTiON yELLOW 3.0-6.0 mm²
NBQ800032
Electrical
PLUGFLUX mALE REd
0.25-1.5 mm²
NBQ800035
Electrical
PLUGFLUX mALE BLUE
1.5-2.5 mm²
NBQ800036
Electrical
PLUGFLUX FEmALE REd
0.25-1.5 mm²
NBQ800040
Electrical
PLUGFLUX FEmALE BLUE
1.5-2.5 mm²
NBQ800041
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500ml
FC1075.G
Tools
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...120
Powered by FlippingBook