NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 97

97
ElECtriCal
FORKFLUX CONNECTiONS
zAPRASOWyWANE, WOdOSzCzELNE złąCzKi dO PRzEWOdóW ELEKTRyCzNyCH
Forkflux to wysokiej jakości konektory przeznaczone do stosowania w
trudnych warunkach, gdzie dobre połączenie i odporność na warunki
atmosferyczne są ważne. Produkt składa się z widełek i tulejki do za-
prasowania na przewodzie i przezroczystej rurce termokurczliwej za-
wierającej wulkanizowany na gorąco klej dla ochrony połączenia przed
wodą i warunkami pogodowymi. Forkflux jest szybki i łatwy w użyciu.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie, wysokiej jakości łączenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych - samochody,
maszyny przemysłowe, itd. Stosowane w połaczeniach wiazek w instalacjach okrętowych.
• Odizolowane końcówki umieścić w Forkflux i ogrzewać ( np.. Opalarką) w kierunku
przewodu celem unikniecia powstawania pęcherzyków powietrza.
• Ogrzewać, aż zobaczysz, że klej uszczelniający uległ zwulkanizowaniu.
• Połączenie zostanie zakończone po schłodzeniu.
Skład
konektor, izolacja termokurczliwa,klej na gorąco
Kolor
czerwony / niebieski / żółty
wytrzymałość temperaturowa
-60 ºC do +130 ºC
temperatura łączenia
od +180 ºC
wytrzymałość dieelektryczna
2400V
rezytancja izolacji
> 106 megaOhm
napięcie przebicia
>600 V
wytrzymałość chemiczna
olej napędowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, olej silnikowy
Stosunek termokurczliwości
2:1
• Łączenie, lutowanie,
dobre własności izolacyjne i
uszczelniające
• Połączenia idealnie szczelne
• Bardzo szybki montaż
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
FORKFLUX REd 4.3 mm
0.25-1.5 mm²
NBQ800045
Electrical
FORKFLUX BLUE 4.3 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800046
Electrical
FORKFLUX BLUE 5.3 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800047
Electrical
FORKFLUX yELLOW 5.3 mm
3.0-6.0 mm²
NBQ800048
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500ml
FC1075.G
Tools
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...120
Powered by FlippingBook