NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 99

99
ElECtriCal
zAPRASOWyWANE, WOdOSzCzELNE złąCzKi dO PRzEWOdóW ELEKTRyCzNyCH
RiNGFLUX CONNECTiONS
Ringflux to wysokiej jakości konektory przeznaczone do stosowania w
trudnych warunkach, gdzie dobre połączenie i odporność na warunki
atmosferyczne są ważne. Produkt składa się z widełek i tulejki do za-
prasowania na przewodzie i przezroczystej rurce termokurczliwej za-
wierającej wulkanizowany na gorąco klej dla ochrony połączenia przed
wodą i warunkami pogodowymi Ringflux jest szybki i łatwy w użyciu.
iNformaCjE oGólNE
Szybkie, wysokiej jakości łączenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych - samochody,
maszyny przemysłowe, itd. Stosowane w połaczeniach wiazek w instalacjach okrętowych.
• Odizolowane końcówki umieścić w Forkflux i ogrzewać ( np.. Opalarką) w kierunku
przewodu celem unikniecia powstawania pęcherzyków powietrza.
• Ogrzewać, aż zobaczysz, że klej uszczelniający uległ zwulkanizowaniu.
• Połączenie zostanie zakończone po schłodzeniu.
Skład
konektor, izolacja termokurczliwa,klej na gorąco
Kolor
red/blue/yellow
wytrzymałość temperaturowa
-60 ºC do +130 ºC
temperatura łączenia
od +180 ºC
wytrzymałość dieelektryczna
2400V
rezytancja izolacji
> 106 megaOhm
napięcie przebicia
>600 V
wytrzymałość chemiczna
olej napędowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, olej silnikowy
Stosunek termokurczliwości
2:1
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
RiNGFLUX REd 4.3 mm
0.25-1.5 mm²
NBQ800060
Electrical
RiNGFLUX REd 5.3 mm
0.25-1.5 mm²
NBQ800061
Electrical
RiNGFLUX REd 6.5 mm
0.25-1.5 mm²
NBQ800062
Electrical
RiNGFLUX BLUE 4.3 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800063
Electrical
RiNGFLUX BLUE 5.3 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800064
Electrical
RiNGFLUX BLUE 6.5 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800065
Electrical
RiNGFLUX BLUE 8.4 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800066
Electrical
RiNGFLUX BLUE 10.5 mm
1.5-2.5 mm²
NBQ800067
Electrical
RiNGFLUX yELLOW 5.3 mm
3.0-6.0 mm²
NBQ800068
Electrical
RiNGFLUX yELLOW 6.5 mm
3.0-6.0 mm²
NBQ800069
Electrical
RiNGFLUX yELLOW 8.4 mm
3.0-6.0 mm²
NBQ800070
Electrical
RiNGFLUX yELLOW 10.5 mm 3.0-6.0 mm²
NBQ800071
Electrical
Produkty PomoCNiCzE
miNi GAS BURNER FACOm
500ml
FC1075.G
Tools
• Łączenie, lutowanie,
dobre własności izolacyjne i
uszczelniające
• Połączenia idealnie szczelne
• Bardzo szybki montaż
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...120
Powered by FlippingBook