NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 3

Firma NB Quality Group OÜ została założona w 2009 r. przez UrmoAava,
Toomasa Krausa i Silvera Kütt. Celem stworzenia firmy było oferowanie
innowacyjnej i wysokiej jakości serii produktów chemii pielęgnacyjnej w
krajach nadbałtyckich. W tym celu, w pierwszej kolejnosci zmapowane
zostały branże samochodowa, rolnictwo oraz przemysł ogólny. Na pod-
stawie pozyskanych informacji NB Quality Group opracowała bazową
serię produktów uwzględniając osobliwości klimatyczne krajów
Produkty chemii technicznej firmy NB Quality Group sa wytwarzane w
najlepszych, europejskich fabrykach. Wszystkie oferowane przez nas
produkty chemii pielęgnacyjnej są zgodne z rozporządzeniem REACH
wydanym przez Komisję Europejską, zapewniającym wysoką jakość i
zgodność chemikaliów.
Celem NB Quality Group jest oferowanie swoim klientom koncepcji peł-
nej obsługi. Oprócz produktów chemii pielęgnacyjnej, nasza oferta obej-
muje akcesoria do opon, papiery, folie, tarcze tnące i szlifierskie, środki
ochrony indywidualnej, środki myjące, narzędzia i osprzęt mocujący.
W celu jak najlepszej obsługi klientów nasi konsultanci techniczni regu-
larnie odwiedzają firmy które stosują nasze produkty. Umozliwia nam to
lepsze zapoznanie się z Państwa opiniami i na ich podstawie opracowa-
nie nowych produktów i ulepszanie istniejących. Aby zapewnić Państwu
codzienną pracę bez zakłoceń, nasz personel sprzedaży może przez
odwiedziny bezpośrednie kontrolować Państwa stan magazynowy oraz
uzupełnić go w razie potrzeby. Na terenie Estonii gwarantujemy dostawy
w ciągu 36 godzin.
W imię pomyślnej współpracy,
Urmo Aava
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...120
Powered by FlippingBook