NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 11

11
SAFE CLEAN
ROzPUSzCzALNiKOWy PREPARAT CzySzCząCy
ClEaNiNG
Safe Clean to skuteczny środek czyszczący, który zrobiony jest na
bazie bardzo czystych rozpuszczalników. Produkt szybko odparowu-
je i nie pozostawia śladów na czyszczonej powierzchni. Safe Clean
usuwa pozostałości kleju i taśm klejących, bitumu, brud, silikonu,
smarów, itp. Safe Clean jest idealnym produktem do czyszczenia
karoserii samochodowych, a także w lakierniach oraz wszędzie tam
gdzie w procesach technologicznych wymagana jest czysta i odtłusz-
czona powierzchnia.
iNformaCjE oGólNE
Czyści różne materiały z pozostałości sadzy, kleju, smarów i silikonu, usuwa brud. doskona-
le przygotowuje powierzchnię przed lakierowaniem i klejeniem.
• zakres temp. transportu, magazynowania i użytkowania +5 ºC do +45 ºC.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Rozpylać produkt dokładnie na powierzchnię z odl. 25 cm.
• może być używany zarówno w pozycji pionowej jak i odwrócony o 180 stopni.
• Po zastosowaniu pozostawić do odparowania, ewentualnie usunąć za pomoca szmatki lub
sprężonego powietrza.
• jeśli to konieczne czynności powtórzyć.
Baza
lekkie benzyny, ksylen
Kolor
przezroczysty
wytrzymałość temperaturowa
-10 ºC do +40 ºC
Gęstość
0,74g/ml
rozpuszczalność w wodzie
nie rozpuszczalny
• Skuteczny na gładkich
powierzchniach
• nie pozostawia śladów
• szybkodziałający
• Przyjemny zapach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
SAFE CLEAN
500ml
NBQ481050
C18
Cleaning
4742628000067
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...120
Powered by FlippingBook