NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 13

13
GLASS CLEAN
PREPARAT dO CzySzCzENiA POWiERzCHNi SzKLANyCH
Glass Clean to wydajny preparat do czyszczenia powierzchni szkla-
nych. zawiera węglowodory alifatyczne i dodatki. dzięki tym sub-
stancjom dobrze usuwa sadzę (szyby kominkowe), tłuszcz, brud i
zanieczyszczenia organiczne (krew, martwe owady). Nie pozosta-
wia mazów na czyszczonych powierzchniach. Glass clean doskona-
le czyści szyby, lustra, PVC, powierzchnie z tw. sztucznych.
UWAGA! Przed uzyciem sprawdź czy preparat nie uszkadza czysz-
czonej powierzchni.
iNformaCjE oGólNE
Do czyszczenia szkła, luster, tkanin, powierzchni z tworzyw szt.
motoryzacja:
lampy, lusterka, tapicerka, kokpit.
Przemysł:
okulary, lustra, szyby, powierzchnie metalowe.
• Temperatury magazynowania, transportu i uzytkowania +5 ºC do +45 ºC.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Nanieść produkt dokładnie na czyszczoną powierzchnię z odl. 25 cm.
• Pozostawić na ok. 30 sek., nastepnie usunąć za pomoca szmatki.
• jeśli to konieczne procedurę powtórzyć.
UWAGA! nie dopuścić do przemarznięcia.
Baza
węglowodory alifatyczne
Kolor
biała piana
Zapach
charakterystyczny
Gęstość
0,91 g/ml
• Skuteczny na gładkich
powierzchniach
• nie pozostawia śladów
• szybkodziałający
• Przyjemny zapach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
GLASS CLEAN
500ml
NBQ484050
C24
Cleaning
4742628001668
ClEaNiNG
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...120
Powered by FlippingBook