NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 8

8
ŚROdEK CzySzCząCy dO HAmULCóW i mETALU
BRAKE CLEAN
Brake Clean to rozpuszczalnikowy środek czyszczący o skutecznym
działaniu, przeznaczony do usuwania różnych trudnych zabrudzeń. dzię-
ki zawartemu w produkcie rozpuszczalnikowi o mocnym działaniu oraz
skoncentrowanemu strumieniowi wychodzącemu można też czyścić roż-
norodne powierzchnie przy zastosowaniu mycia pod ciśnieniem. Brake
Clean to środek szybko parujący pozwalający na ponowne smarowanie
lub obróbkę elementów prawie natychmiast po oczyszczeniu. Po oczysz-
czeniu za pomocą Brake Clean elementy można również malować.
iNformaCjE oGólNE
ClEaNiNG
łatwo usuwa różne zabrudzenia, takie jak: oleje, smary, pył hamulcowy itp
Przemysł samochodowy:
czyszczenie rożnorodnych powierzchni metalowych - hamulców,
elementy sprzęgłowe i silnikowe.
Przemysł ogólny:
czyszczenie rożnorodnych powierzchni metalowych.
Baza
węglowodory alifatyczne
Kolor
przeźroczysty
Zapach
charakterystyczny
odporność na temperaturę
od +5 °C do +40 °C
Gęstość
0,75 g/ml
• środek czyszczący do metalu
o skutecznym działaniu
• Szybko usuwa smary
i zabrudzenia
• Szybko parujący
• o wysokim ciśnieniu
rozpylającym
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
• Rozpylić preparat na czyszczone powierzchnię.
• Pozostawić do odparowania lub usunąć zabrudzenia szmatką.
• W razie mocnego zabrudzenia powyższe czynności powtórzyć.
• Nosić środki ochrony osobistej przewidziane w karcie charakterystyki produktu.
uwaga!
Nie używać na materiałach delikatnych.
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
BRAKE CLEAN
25L
NBQ492250
C90
Cleaning
4742628000814
Produkty PomoCNiCzE
OPRySKiWACz CHEmOOdPORNy
1L
NBQ001
Tools
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...120
Powered by FlippingBook