NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 9

9
BRAKE CLEAN STRONG 2
ClEaNiNG
Brake Clean Strong 2 to środek rozpuszczalnikowy o silnym działa-
niu, szybko odparowujący. Produkt łatwo usuwa brud, sadzę, słabe
kleje, kurz, zabrudzenia pyłem od klocków hamulcowych, oleju z po-
wierzchni metalowych i kompozytowych. W przypadku metalowych
detali które po oczyszczeniu tym srodkiem mają być przechowywane
należy je zakonserwować. W przeciwnym wypadku moga one ulec
korozji. Główne składniki to lekkie benzyny oraz spirytus natomiast
jako dodatki stosowany jest ksylen i aceton. Benzyna usuwa oleje i
smary, ksylen dobrze rozpuszcza pozostałości po sadzy, żywicach,
klejach, aceton rozpuszcza wszelkiego rodzaju pozostałości po środ-
kach smarnych o podwyższonej lepkości. dzięki zawartości ksylenu i
acetonu odparowywanie produktu jest wolniejsze niż “”Break clean””
przez co środek skuteczniej czyści zabrudzone powierzchnie.
iNformaCjE oGólNE
Brake Clean Strong 2 stosuje się do czyszczenia pow. metali, kompozytów i tworzyw szt.
Powierzchnie lakierowane czyścić z zachowaniem ostrożności.
motoryzacja:
Ukł. hamulcowe ABS, ukł. hydrauliczne, przekładnie, sprzęgła, koła zamaho-
we, elem. zawieszenia, ukł. dolotowe i wydechowe,bloki silników, felgi.
Przemysł:
hamulce, sprzęgła, otwarte przekładnie, zawiasy, rolki prowadzące, powierzch-
nie ślizgowe, turbiny. Stosowany również do usuwania słabych szczeliw.
• Temperatura przechowywania, transportu i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• Przed użyciem wstrząsnąć.
• Rozpylać równomiernie na czyszczona pow. z odl. 25 cm.
• Produkt może być rozpylany w pozycji pionowej lub odwrócony do góry nogami o 180 stopni.
• Poczekać az odparuje lub zetrzeć produkt ścierkeczką.
• jeśli to konieczne powtórzyć procedurę.
Baza
węglowodory alifatyczne
Kolor
przeźroczysty
Zapach
charakterystyczny
odporność na temperaturę
+5 °C do +40 °C
Gęstość
0,79g/ml
• Szybko usuwa smary
i zabrudzenia
• nadaje się również do
czyszczenia gumy
• Szybko odparowuje
• rozpyla się pod wysokim
cisnieniem
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
BRAKE CLEAN STRONG 2
600ml
NBQ491060
C14
Cleaning
4742628007882
ŚROdEK dO CzySzCzENiAHAmULCóW i POWiERzCHNi mETALOWyCH
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...120
Powered by FlippingBook