NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 10

10
ŚROdEK CzySzCząCy dO UKłAdóW dOLOTOWyCH
STRONG CLEAN
Strong Clean to środek czyszczący o bardzo skutecznym działaniu bazujący na węglowodo-
rach alifatycznych i substancjach dodatkowych.
łatwo usuwa resztki spalania paliw silnikowych, sadzę, pył z powierzchni ciernych, substan-
cje klejące, smary i oleje z powierzchni metalowych i kompozytowych.
iNformaCjE oGólNE
ClEaNiNG
Strong Clean to środek czyszczący o mocnym działaniu do usuwania resztek spalania paliw
z układów dolotowych i wylotowych silników benzynowych oraz wysokoprężnych. Produkt do-
brze usuwa też różnorodne smary, kleje, żywice i oleje. Nadaje się do czyszczenia przepust-
nic, katalizatorów, zaworów EGR i czujników tlenu.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać w pozycji pionowej lub odwróconej o 180 stopni.
• Pozostawić do odparowania, a następnie wyczyścić powierzchnię sprężonym powietrzem lub
szmatką.
• W razie potrzeby należy powtórzyć zabieg.
Baza
benzyna lekka przemysłowa, ksylen
Kolor
przeźroczysty
odporność na temperaturę
od +5 ºC do +40 ºC
Gęstość
0,79 g/ml
• środek czyszczący o bardzo
skutecznym działaniu
• usuwa resztki spalania paliw
• Szybko parujący
• Zarówno do silników benzyno-
wych jak i wysokoprężnych
• nie powoduje uszkodzenia
czujników tlenu ani
katalizatorów
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STRONG CLEAN
500ml
NBQ490050
C16
Cleaning
4742628000074
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...120
Powered by FlippingBook