NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 63

63
KLEjE dO łOŻySK NBQ LOCK BEARiNG
KLEjE ANAEROBOWE dO zABEzPiECzANiA łOŻySK
GluEs
Kleje do łożysk NB Lock Bearing oparte są na anaerobowej techno-
logii klejowej i przeznaczone do montażu łożysk. Oferta obejmuje
kleje do łożysk o różnej wytrzymałości, lepkości i odporności na tem-
peraturę. do zabezpieczania materiałów aluminiowych i stalowych
zalecane jest stosowanie NBQ Lock Activatora, który również przy-
spiesza wysychanie innych klejów NBQ Lock Bearing.
NB Lock Bearing cechują się niedługim czasem schnięcia i długo-
trwałością.
iNformaCjE oGólNE
• do montażu różnych łożysk stosowanych w przemyśle ogólnym i samochodowym.
zastosowaNia
zastosowaNia
Produkt i akCEsoria
iNformaCjE
tEChNiCzNE
NBQ loCk
BEariNG m
NBQ loCk BEariNG
s PrECisE
NBQ loCk
BEariNG s
NBQ loCk BEariNG
ss dyNamiC
NBQ loCk BEariNG s
hi-tEmP
Baza
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
Kolor
brązowy
zielony
zielony
zielony
zielony
Odporność na
temperaturę
od -50 ºC do +150 ºC od -50 ºC do +150 ºC od -55 ºC do +150 ºC od -50 ºC do +150 ºC od -55 ºC do +150 ºC
Lepkość (Cps)
400-600
100-150
400-800
1800-3300
10000-30000
moment otwarcia
12-18 Nm
25-41 Nm
20-40 Nm
25-42 Nm
25-42 Nm
Siła odkręcenia
8-12 Nm
25-40 Nm
13-40 Nm
25-42 Nm
25-42 Nm
Odporność na zginanie
7-15 Nm
15-28 Nm
20-33 Nm
17-37 Nm
15-32 Nm
Czas zabezpieczania
15 min
15 min
10min
<15 min
15 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
maksymalne właściwości
wypełnienia
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,40 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
Produkt
kod
kod krótki
GruPa Produktowa aNaloG
kod EaN
NBQ LOCK BEARiNG m
50ml
NBQ548005
G041
Glues
641
4742628000951
NBQ LOCK BEARiNG S PRECiSE 50ml
NBQ549805
G001
Glues
601/603
4742628001149
NBQ LOCK BEARiNG S
50ml
NBQ549005
G048
Glues
648
4742628000975
NBQ LOCK BEARiNG SS dyNAmiC 50ml
NBQ547005
G038
Glues
638
4742628000968
NBQ LOCK BEARiNG S Hi-TEmP 50ml
NBQ549905
G020
Glues
620
4742628001156
NBQ LOCK ACTiVATOR
200ml
NBQ540020
Glues
4742628001101
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby
zapobiec wyschnięciu produktu.
• Aktywator klejów anaerobowych znacznie zmniejsza czas schnięcia klejów!
stosowaNiE
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...120
Powered by FlippingBook