NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 61

61
ALL - GLUE BLACK
ELASTyCzNy KLEj “SEKUNdOWy”
GluEs
All-Glue Black to klej cyjanoakrylowy, zawiera cząstki gumy, która umożliwia klejenie detali z
różnych materiałów pracujacych w zmieniających się warunkach pogodowych. dzięki zawar-
tości cząstek gumy All-Glue Black może także być stosowany do klejenia gumy z metalem.
iNformaCjE oGólNE
All-Glue Black może być stosowany do różnych rodzajów połączeń: klejenie kołków w opo-
nach, łączenie materiałów umieszczonych na zewnątrz, łączenie materiałów o różnych
współczynnikach rozszerzalności.
Baza
cyjanoakryl, kauczuk butylowy
Kolor
czarny
lepkość cPs
300
wytrzymałość temperaturowa
-55 ºC to +85 ºC
czas wiazania
1-5 min
Kompletny czas wyschnięcia
up to 24h
wytrzymałość na rozciąganie
21 N/mm²
własciwości wypełniajace
0.006 mm
• szybkie łączenie
• Elastyczna spoina
• Nadaje się do użytku na zewnątrz
• Niskie zużycie
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
All-Glue Black może być stosowany do różnych rodzajów połączeń: klejenie kołków w opo-
nach, łączenie materiałów umieszczonych na zewnątrz, łączenie materiałów o różnych
współczynnikach rozszerzalności.
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
ALL-GLUE BLACK
20 ml
NBQ503020
G03
Glues
4742628000326
ALL-GLUE ACTiVATOR
200 ml
NBQ502020
Glues
4742628000746
Produkty PomoCNiCzE
ALL-GLUE REmOVER
20ml
NBQ504020
Glues
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...120
Powered by FlippingBook