NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 62

62
KLEjE ANAEROBOWE dO zABEzPiECzANiA GWiNTóW
KLEjE dO GWiNTóW NBQ LOCK
GluEs
Kleje do zabezpieczania i uszczelniania gwintów NB Lock oparte są
na anaerobowej technologii klejowej i przeznaczone do uszczelniania
różnych gwintów. Oferta obejmuje kleje do gwintów o różnej wytrzy-
małości, lepkości i odporności na temperaturę. do zabezpieczania
materiałów aluminiowych i stalowych zalecane jest stosowanie NBQ
Lock Activatora, który również przyspiesza wysychanie innych klejów
NBQ Lock.
Kleje NB Lock cechują się niedługim czasem schnięcia i długotrwałością.
iNformaCjE oGólNE
• łączone powierzchnie należy oczyścić, jeśli jest to możliwe.
• Nałożyć klej i zabezpieczyć połączenia.
• Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że opakowanie kleju zostało zamknięte, aby
zapobiec wyschnięciu produktu.
• Aktywator klejów anaerobowych znacznie zmniejsza czas schnięcia!
Produkt i akCEsoria
iNformaCjE tEChNiCzNE NBQ loCk sCrEw NBQ loCk sEmi-mEdium NBQ loCk mEdium NBQ loCk stroNG NBQ loCk thiN
Baza
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
dwumetakrylan
Kolor
fioletowy
niebieski
niebieski
zielony
zielony
Odporność na temperaturę od -55 ºC do +150 ºC od -55 ºC do +150 ºC od -55 ºC do +150 ºC od -50 ºC do +150 ºC od -55 ºC do
+150 ºC
Lepkość (Cps)
4000-6000
4000-6000
10000-18000
400-600
7-12
moment otwarcia
5-11 Nm
8-18 Nm
12-25 Nm
20-40 Nm
7-21 Nm
Siła odkręcenia
1-5 Nm
2-10 Nm
5-15 Nm
21-44 Nm
25-44 Nm
Czas zabezpieczania
15 min
<15 min
<15 min
15 min
15 min
Czas schnięcia
24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
maksymalne właściwości
wypełnienia
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,20 mm
0,15 mm
Okres przechowywania
12 miesięcy w
zamkniętym
opakowaniu
12 miesięcy w zamkniętym
opakowaniu
112 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy w
zamkniętym
opakowaniu
Produkt
kod
kod krótki
GruPa Produktowa aNaloG
kod EaN
NBQ LOCK SCREW 50ml
NBQ544005
G22
Glues
222
4742628000920
NBQ LOCK SEmi-mEdiUm 50ml
NBQ549405
G42
Glues
242
4742628001088
NBQ LOCK mEdiUm
10ml
NBQ541001
G43
Glues
243
4742628000463
NBQ LOCK mEdiUm
50ml
NBQ541005
G43
Glues
243
4742628000470
NBQ LOCK STRONG
10ml
NBQ542001
G70
Glues
270
4742628001026
NBQ LOCK STRONG
50ml
NBQ542005
G70
Glues
270
4742628000494
NBQ LOCK THiN
50ml
NBQ549505
G90
Glues
290
4742628001095
NBQ LOCK ACTiVATOR 200ml
NBQ540020
Glues
4742628001101
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEANER
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
do uszczelniania i zabezpieczania różnych gwintów stosowanych w przemyśle ogól-
nym i samochodowym.
zastosowaNia
stosowaNiE
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...120
Powered by FlippingBook