NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 55

55
surfaCE trEatmENt
SPRAy CHłOdząCy - zmRAŻACz
NBQ COOL
NBQ Cool to preparat który skutecznie i efektywnie schładza/zmraża
detale poddane jego działaniu.Charakteryzuje sie intensywnymi wła-
snościami chłodzącymi (-50 °C chłodzenia w idealnych warunkach),
nie zawiera wody i tlenu, łatwy w uzyciu. Efekt zmrażania zależy od
wielkosci detalu, temp. otoczenia, dystansu z jakiego jest rozpylany i
oczywiście składu chemicznego schładzanego materiału.
iNformaCjE oGólNE
Produkt posiada doskonałe własciwości zmrażające dzięki czemu ułatwia montaż i de-
montaż srub, nakrętek, łozysk, tulei, wtryskiwaczy i swiec żarowych. idealny do testowania
czujników temp., termostatów, układów elektrycznych, oraz do usuwania gumy do żucia z
różnych powierzchni. doskonale zwieksza efekt działania Rust Loose Graphite.
• Transport, przechowywanie i użytkowanie w zakresie od + 5 °do + 45 °C.
• Nie wstrząsać aerozolu przed użyciem!
• Podczas używania zawsze trzymaj preparat w pozycji pionowej!
• Oczyścić powierzchnie, które wymagają chłodzenia, jeśli jest to konieczne.
• Stosuje się z odległości 5 do 15 cm.
Baza
eter dimetylowy, propan
Kolor
bezbarwny
Zakres temperatur
+5 ºC to +45 ºC
temperatura schładzania
do -50 ºC
Gęstość
0.62 g/ml
• Intensywne własności
chłodzenia -50 ºc
• szybki efekt
• Nie pozostawia sladów
• Nie zawiera wody i tlenu
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
NBQ COOL
400ml
NBQ460040
C50
Surface Treatment
4742628000050
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...120
Powered by FlippingBook