NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 54

54
surfaCE trEatmENt
STONE PROTECT
SPRAy OCHRONNy PRzEd UdERzENiAm KAmiENi
Stone Protect to szybkoschnący spray chroniący powierzchnie przed
skutkami uderzeń kamieni.jego skład oparty jest na syntetycznych
żywicach,gumie oraz wypełniaczach. Warstwa „Stone Protect” po
wyschnieciu charakteryzuje się elastycznością i zabezpiecza przed
korozją. dzięki tiksotropowym własnościom jest łatwy do nakładania
na powierzchnie. Chroni przed korozją i wpływem warunków atmos-
ferycznych karoserię, zderzaki, nadkola, spoilery.
iNformaCjE oGólNE
motoryzacja:
ochrona karoserii, zderzaków, nadkoli, paneli podłogowych, progów bocz-
nych, spoilerów.
Przemysł:
ochrona powierzchni, zabezpieczanie przed skutkami uderzeń.
Baza
guma syntetyczna, wypełniacze
Kolor
czarny
wytrzymałość temperaturowa
-30 ºC do +95 ºC
Zapach
zapach rozpuszczalnika
test w komorze solnej (DIn35267)
500mu suchy 1000 godzin / Ri 0 (diN53210)
Gęstość
0,86g/ml
• Dobre właściwości kryjące
• czarny
• Dobra ochrona antykorozyjna
• Długotrwałe działanie
• Szybko wysycha
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
• Transport, składowanie i uzytkowanie w temp.:+5 ºC do +45 ºC.
• dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Upewnić sie że pokrywane powierzchnie sa czyste.
• jeśli zachodzi potrzeba czyścić z pomocą Break Clean.
• dokładnie nanosić produkt z odl. 25 cm.
• Nałożyc 3 warstwy produktu.
• może być uzywany tylko w pozycji pionowej.
• Pokryte powierzchnie można malować po upływie 24 godz (przy temp. +20 ºC)
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STONE PROTECT
500ml
NBQ117050
S15
Surface Treatment
4742628001705
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...120
Powered by FlippingBook