NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 60

60
KLEjE O SzyBKim dziAłANiU
ALL - GLUE
GluEs
Kleje o szybkim działaniu All-Glue to substancje klejące cyjanoakry-
lowe przeznaczone do bardzo szybkiego klejenia różnorodnych
materiałów i elementów. Produkty są łatwe i poręczne w użyciu.
Kleje All-Glue służą do wykonania spoin dokładnych, a klej All-Glue
Gel - do połączenia elementów porowatych i niedokładnych, gdzie
wymagane są lepsze właściwości wypełniające kleju. Obydwa kleje
są przeźroczyste. All-Glue Activator przyspiesza wysychanie klejów
cyjanoakrylowych.
iNformaCjE oGólNE
Kleje All-Glue i All-Glue Gel służą do klejenia różnorodnych materiałów, m.in.:
• łączone powierzchnie należy oczyścić i zszorstkować, jeśli jest to możliwe.
• Klej należy aplikować w sposób oszczędny – im mniejsza jest ilość kleju, tym lepsze i
szybsze będzie połączenie!
• Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę kleju i dokładnie zamknąć opakowanie.
All-Glue Activator znacznie zmniejsza czas schnięcia klejów!
Niewyschnięty klej można usunąć za pomocą środka All-Glue Remover.
Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, jeśli jest to możliwe!
zastosowaNia
zastosowaNia
Produkt i akCEsoria
iNformaCjE tEChNiCzNE
all-GluE
all-GluE 2
all-GluE GEl
Baza
cyjanoakrylat
cyjanoakrylat
cyjanoakrylat
Kolor
przeźroczysty
przeźroczysty
przeźroczysty
Lepkość (Cps)
100
2 - 5
75 000
Odporność na temperaturę
od -50 ºC do +80 ºC
od -50 ºC do +80 ºC
od -50 ºC do +80 ºC
Szybkość zabezpieczania
5-30 sek
5-20 sek
10-30 sek
Czas schnięcia końcowego
do 1 min
do 2 min
do 5 min
Wytrzymałość na rozciąganie
21 N/mm²
20 N/mm²
21 N/mm²
Właściwości wypełnienia
0,15 mm
0,05 mm
0,5 mm
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa kod EaN
ALL-GLUE
20ml
NBQ500020
G01
Glues
4742628000319
ALL-GLUE 2
20ml
NBQ505020
G06
Glues
4742628001170
ALL-GLUE GEL
20ml
NBQ501020
G02
Glues
4742628000296
ALL-GLUE ACTiVATOR
200ml
NBQ502020
Glues
4742628000746
Produkty PomoCNiCzE
ALL-GLUE REmOVER
20ml
NBQ504020
Glues
• Bardzo szybkie połączenie
materiałów
• możliwość klejenia różnych
materiałów
• Łatwe w użyciu
• ekonomiczne w użyciu
• szkła
• porcelany
• drewna
• gumy
• tworzyw sztucznych (oprócz PE i PP)
• metali, aluminium
• sztywniejszych tekstyliów (zalecane jest stosowanie kleju All-Glue Gel)
uwaga!
W przypadku stosowania aktywatora, połączenie nie będzie przeźroczyste!
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...120
Powered by FlippingBook